Những người lính mũ nồi xanh bắt “đất cằn nở hoa” trên đất Abyei

(ĐTTCO) - Từ phái bộ Unisfa, Thiếu tá Nguyễn Văn Thứ, Sĩ quan Tham mưu Hậu cần đã chia sẻ câu chuyện cảm động về những ngày đầu tiên của Đội Công binh Việt Nam khi đặt chân tới vùng đất châu Phi xa xôi, khô cằn, sỏi đá để thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình.
Những người lính mũ nồi xanh bắt 'đất cằn nở hoa' trên đất Abyei ảnh 1
Những người lính mũ nồi xanh bắt 'đất cằn nở hoa' trên đất Abyei ảnh 2
Những người lính mũ nồi xanh bắt 'đất cằn nở hoa' trên đất Abyei ảnh 3
Những người lính mũ nồi xanh bắt 'đất cằn nở hoa' trên đất Abyei ảnh 4
Những người lính mũ nồi xanh bắt 'đất cằn nở hoa' trên đất Abyei ảnh 5
Những người lính mũ nồi xanh bắt 'đất cằn nở hoa' trên đất Abyei ảnh 6
Những người lính mũ nồi xanh bắt 'đất cằn nở hoa' trên đất Abyei ảnh 7
Những người lính mũ nồi xanh bắt 'đất cằn nở hoa' trên đất Abyei ảnh 8
Những người lính mũ nồi xanh bắt 'đất cằn nở hoa' trên đất Abyei ảnh 9
Những người lính mũ nồi xanh bắt 'đất cằn nở hoa' trên đất Abyei ảnh 10
Những người lính mũ nồi xanh bắt 'đất cằn nở hoa' trên đất Abyei ảnh 11
Những người lính mũ nồi xanh bắt 'đất cằn nở hoa' trên đất Abyei ảnh 12
Những người lính mũ nồi xanh bắt 'đất cằn nở hoa' trên đất Abyei ảnh 13
Những người lính mũ nồi xanh bắt 'đất cằn nở hoa' trên đất Abyei ảnh 14
Những người lính mũ nồi xanh bắt 'đất cằn nở hoa' trên đất Abyei ảnh 15
Những người lính mũ nồi xanh bắt 'đất cằn nở hoa' trên đất Abyei ảnh 16
Những người lính mũ nồi xanh bắt 'đất cằn nở hoa' trên đất Abyei ảnh 17
Những người lính mũ nồi xanh bắt 'đất cằn nở hoa' trên đất Abyei ảnh 18

Các tin khác