Từ khóa: #nợ đọng thuế

Nợ thuế gia tăng: Cần chế tài thật nghiêm minh

Nợ thuế gia tăng: Cần chế tài thật nghiêm minh

(ĐTTCO)-Trong khi Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh việc chống thất thu, nợ đọng thuế, chuyển giá, trốn thuế thì tình trạng nợ đọng thuế tiếp tục gia tăng. Tính đến 31/12/2021, tổng số nợ thuế ngành thuế quản lý ước tính 104.042 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cuối năm 2020.
Hạn chế nợ đọng thuế, cần có chế tài

Hạn chế nợ đọng thuế, cần có chế tài

(ĐTTCO) - Quốc hội đã xây dựng Nghị quyết 94/2019/QH14 về khoanh nợ, xóa nợ đọng thuế với các tiêu chuẩn cụ thể như: người nợ thuế chết, doanh nghiệp phá sản, không có khả năng nộp thuế…