Bộ Tài chính yêu cầu thu hồi đất của doanh nghiệp 'chây ỳ' nợ thuế

(ĐTTCO) - Trong công văn số 5258/BTC-TCT về phối hợp chỉ đạo trong công tác quản lý thuế gửi các địa phương mới đây, lãnh đạo Bộ Tài chính đã yêu cầu tăng cường các biện pháp để thu hồi nợ thuế.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, số nợ đọng thuế tại nhiều địa phương trong 4 tháng đầu năm có xu hướng tăng cao. Đặc biệt các khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Trong khi đó, Theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử và đẩy mạnh việc đôn đốc, xử lý thu hồi nợ đọng thuế, đảm bảo tỷ lệ nợ đọng thuế đến thời điểm ngày 31-12 trên tổng số thực thu ngân sách nhà nước năm 2024 không vượt quá 8%.

Để đạt được mục tiêu trên, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh/thành phố (gọi tắt là Ban chỉ đạo) do lãnh đạo UBND tỉnh, thành làm Trưởng ban.

thue.jpg
Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường các biện pháp để thu hồi nợ thuế. Ảnh minh họa

Ban chỉ đạo rà soát danh sách người nộp thuế có nợ thuế lớn trên địa bàn, xác định biện pháp thu hồi cụ thể đối với từng người nộp thuế, báo cáo UBND tỉnh, thành và tổ chức làm việc để đôn đốc thu hồi nợ thuế. "Định kỳ hàng tháng, Ban chỉ đạo báo cáo kết quả hoạt động với UBND tỉnh, thành và Bộ Tài chính (qua Tổng cục Thuế) để theo dõi và chỉ đạo kịp thời", Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đề nghị người đứng đầu các tỉnh, thành chỉ đạo cơ quan liên quan trên địa bàn (ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, công an, thông tin truyền thông, quy hoạch kiến trúc, kế hoạch đầu tư…) phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuế để thu hồi nợ đọng thuế. Đặc biệt đối với các khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản dây dưa kéo dài, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) để sớm xử lý thu hồi nợ thuế.

Đối với các dự án chây ỳ, nợ thuế kéo dài, không thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước, Ban chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh, thành thực hiện việc thu hồi đất theo quy định.

Đề nghị chỉ đạo cơ quan thuế và các cơ quan liên quan phối hợp cung cấp thông tin để triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế; công khai thông tin người nộp thuế chây ỳ nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

"Đẩy mạnh thực hiện việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân. Cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, đặc biệt là các trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký", Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị.

Các tin khác