Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê

(ĐTTCO) - Để sẻ chia giúp người dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam trên đường về quê vơi bớt nhọc nhằn, chính quyền, các đoàn thể cùng người dân các tỉnh miền Trung đã tổ chức nhiều địa điểm nghỉ ngơi dọc đường, hỗ trợ sửa chữa xe, xăng dầu, lo cơm nước và thực phẩm để tiếp sức cho người dân tiếp tục hành trình về quê.
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 1
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 2
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 3
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 4
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 5
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 6
 
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 7
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 8
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 9
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 10
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 11
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 12
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 13
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 14
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 15
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 16
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 17
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 18
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 19
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 20
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 21
 
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 22
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 23
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 24
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 25
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 26
 
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 27
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 28
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 29
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 30
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 31
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 32
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 33
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 34
 
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 35
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 36
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 37
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 38
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 39
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 40
 
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 41
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 42
 
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 43
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 44
 
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 45
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 46
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 47
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 48
Nồng ấm nghĩa tình miền Trung hỗ trợ dòng người về quê ảnh 49

Các tin khác