Từ khóa: #Nước đến chân mới nhảy

Hướng về doanh nghiệp

Hướng về doanh nghiệp

(ĐTTCO) - Một trong những hành động trọng tâm của năm 2023 mà Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh trong buổi gặp gỡ đầu xuân với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vào ngày 11-2, đó là chia sẻ về những dự án mà thành phố muốn tập trung thực hiện cũng như thành lập nhóm doanh nghiệp lớn để góp ý giải pháp, đầu tư, cải thiện vùng kinh tế trọng điểm.