Phải giao nhà trong khi chờ giám đốc thẩm

Hỏi: - Tháng 4-2013 tôi mua trúng đấu giá nhà và đất. Đến giữa tháng 5-2013 mọi thủ tục mua bán đấu giá hoàn tất, tôi cũng đã trả hết tiền mua tài sản. Theo hợp đồng đấu giá, khi nào người trúng đấu giá giao tiền hết sẽ được nhận tài sản và thời gian gia hạn không quá 45 ngày. Tôi đã đến thi hành án (THA) huyện nhiều lần nhưng vẫn chưa nhận được tài sản. Đến tháng 10-2013, THA huyện mời tôi lên làm việc và thông báo lý do chậm trễ giao tài sản vì có sự can thiệp của cơ quan chức năng. Tìm hiểu, tôi được biết: THA huyện ra quyết định hoãn THA vì nhận được công văn của TAND tỉnh sẽ xem xét lại bản án của TAND huyện. Đến nay, bản án có liên quan đến tài sản bán đấu giá đã có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm. Xin hỏi, vậy việc tôi mua đấu giá thành công nhà và đất sẽ được giải quyết như thế nào? Cơ quan THA huyện có làm đúng quy định pháp luật?

Hỏi: - Tháng 4-2013 tôi mua trúng đấu giá nhà và đất. Đến giữa tháng 5-2013 mọi thủ tục mua bán đấu giá hoàn tất, tôi cũng đã trả hết tiền mua tài sản. Theo hợp đồng đấu giá, khi nào người trúng đấu giá giao tiền hết sẽ được nhận tài sản và thời gian gia hạn không quá 45 ngày. Tôi đã đến thi hành án (THA) huyện nhiều lần nhưng vẫn chưa nhận được tài sản. Đến tháng 10-2013, THA huyện mời tôi lên làm việc và thông báo lý do chậm trễ giao tài sản vì có sự can thiệp của cơ quan chức năng. Tìm hiểu, tôi được biết: THA huyện ra quyết định hoãn THA vì nhận được công văn của TAND tỉnh sẽ xem xét lại bản án của TAND huyện. Đến nay, bản án có liên quan đến tài sản bán đấu giá đã có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm. Xin hỏi, vậy việc tôi mua đấu giá thành công nhà và đất sẽ được giải quyết như thế nào? Cơ quan THA huyện có làm đúng quy định pháp luật?

Nguyễn Minh Phụng (huyện Trảng Bàng, Tây Ninh)

Trả lời: - Nghị định 125/2013 ngày 14-10-2013 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2009 ngày 13-7-2009 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THA dân sự), phần bổ sung Điều 24b có một số điểm bảo đảm quyền lợi của người mua được tài sản đấu giá, người nhận tài sản để THA như sau: “Trường hợp người mua được tài sản đấu giá đã nộp đủ tiền mua tài sản đấu giá nhưng bản án, quyết định bị đình chỉ THA, kháng nghị, sửa đổi hoặc hủy thì cơ quan THA dân sự tiếp tục hoàn thiện thủ tục giao tài sản, kể cả thực hiện việc cưỡng chế THA để giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá, trừ trường hợp: a) Trình tự, thủ tục bán đấu giá vi phạm quy định của pháp luật do có lỗi của người mua được tài sản bán đấu giá; b) Người phải THA, người được THA và người mua được tài sản bán đấu giá có thỏa thuận khác”.

Như vậy, trong trường hợp của ông, cơ quan THA dựa vào công văn của TAND cấp trên và quyết định kháng nghị giám đốc thẩm để không cưỡng chế, giao tài sản cho ông, là trái với quy định pháp luật. Ông có thể đề nghị cơ quan THA tiếp tục hoàn thiện thủ tục để giao tài sản cho ông. Nếu không, ông có thể yêu cầu công ty bán đấu giá, cơ quan THA phải hoàn trả số tiền ông đã mua tài sản đấu giá, đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Các tin khác