Phải hòa giải trước khi tranh chấp đất đai

Hỏi: - Đất của tôi và của nhà hàng xóm đều đã có sổ đỏ, nhưng 2 bên có tranh chấp về ranh giới.  Tôi kiện nhà hàng xóm ra TAND nhưng TAND không chịu nhận đơn, mà bảo tôi gửi đơn đến UBND xã để hòa giải trước. Hướng dẫn của TAND đúng hay sai?

Hỏi: - Đất của tôi và của nhà hàng xóm đều đã có sổ đỏ, nhưng 2 bên có tranh chấp về ranh giới.  Tôi kiện nhà hàng xóm ra TAND nhưng TAND không chịu nhận đơn, mà bảo tôi gửi đơn đến UBND xã để hòa giải trước. Hướng dẫn của TAND đúng hay sai?

Trần Trung Phương (huyện Hóc Môn, TPHCM)

Trả lời: - Theo điều 136 Luật Đất đai 2003, tranh chấp về quyền sử dụng đất mà đương sự có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất sẽ do TAND giải quyết. Tuy nhiên, theo Điều 135 và Khoản 1, Điều 136 Luật Đất đai 2003, tranh chấp đất phải có hòa giải ở UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất. Thời hạn hòa giải là 30 ngày làm việc, kể từ ngày UBND xã, phường, thị trấn nhận được đơn. Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại UBND xã mà một bên hoặc các bên không nhất trí các bên mới có quyền nộp đơn khởi kiện ra TAND huyện để được xem xét, giải quyết.

Như vậy, hướng dẫn của TAND là hoàn toàn đúng. Trường hợp giải quyết tranh chấp đất của ông thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND huyện. Nhưng trước hết ông phải gửi đơn tranh chấp đến UBND xã để được hòa giải. Nếu UBND xã hòa giải không thành, ông có thể gửi đơn khởi kiện (có kèm biên bản hòa giải không thành) đến TAND huyện.

Các tin khác