Từ khóa: #Phạm Kim Ngân

Dễ dàng nộp thuế qua mạng

Dễ dàng nộp thuế qua mạng

(ĐTTCO) - Ngành tài chính thời gian qua chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, giúp doanh nghiệp khai, nộp thuế, quyết toán thuế dễ dàng qua mạng. Với phần mềm thuế điện tử (eTax), người dân còn có thể thực hiện nộp thuế bằng điện thoại.
Không lấy hóa đơn, khách hàng chịu thiệt

Không lấy hóa đơn, khách hàng chịu thiệt

(ĐTTCO) - Mặc dù từ ngày 1-7-2022, cả nước áp dụng hóa đơn điện tử, nhưng đến nay nhiều người mua hàng vẫn chưa có thói quen nhận hóa đơn. Nhiều người vẫn nghĩ rằng nhận hóa đơn chẳng để làm gì, thực tế việc này mang lại nhiều lợi ích.