Phấn đấu xuất khẩu 6 triệu tấn gạo/năm

Hiệp hội lương thực cho biết thời gian tới Việt Nam sẽ chú trọng thực hiện 5 biện pháp bảo đảm xuất khẩu gạo đạt hiệu quả cao, phấn đấu xuất khẩu bình quân 6 triệu tấn gạo mỗi năm.

Những biện pháp đó là nâng cao chất lượng lúa gạo trên cơ sở chọn giống và thiết lập các vùng nguyên liệu chất lượng cao, từng bước hình thành thương hiệu riêng của sản phẩm.

Sản phẩm gạo cũng được đa dạng hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường, đặc biệt đẩy mạnh sản xuất gạo thơm. Cùng với đó là các biện pháp tăng cường năng lực cạnh tranh để duy trì, củng cố các thị trường truyền thống và ổn định, tăng thị phần ở các thị trường mới,

Ngoài ra, Hiệp hội cũng chú trọng thực hiện biện pháp gắn kết giữa sản xuất và tiêu thụ, tổ chức thị trường để tiêu thụ kịp thời và bảo đảm giá lúa ổn định cho nông dân; bảo đảm quản lý, điều hành xuất khẩu gạo đạt hiệu quả cao, chống bán phá giá.

8 tháng qua, Việt Nam đã xuất khẩu 5,3 triệu tấn gạo, trị giá 2,525 tỷ USD, tăng 11,4% về số lượng và tăng 23,8% về giá trị so cùng kỳ năm 2010.

Dự kiến năm 2011, lượng gạo xuất khẩu sẽ đạt khoảng 7 triệu tấn.

Trước đó, trong giai đoạn 2006-2010, Việt Nam đã xuất khẩu tổng cộng 26,699 triệu tấn gạo, tăng 33,7% về số lượng và tăng 165,3% về trị giá so với giai đoạn 2001-2005.

Tính từ năm 1989-2010, Việt Nam đã xuất 76,545 triệu tấn gạo, tổng trị giá 21,462 tỷ USD; thị trường tiêu thụ chính là châu Á, châu Phi, châu Mỹ.

Các tin khác