Phát triển TP Thủ Đức thành khu vực dẫn dắt kinh tế TPHCM

(ĐTTCO) - UBND TPHCM vừa có Quyết định 318/2022 về ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Hình thành và phát triển đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông thành phố giai đoạn 2020-2035” năm 2020-2025, thay thế quyết định trước đó của UBND TPHCM ban hành kế hoạch hành động về xây dựng đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông.

Hạ tầng giao thông tại khu vực quận 2, quận 9, quận Thủ Đức tiếp tục được tập trung đầu tư trong thời gian tới. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hạ tầng giao thông tại khu vực quận 2, quận 9, quận Thủ Đức tiếp tục được tập trung đầu tư trong thời gian tới. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đó, TPHCM sẽ xây dựng và phát triển khu vực phía Đông TP (TP Thủ Đức) thành đô thị sáng tạo, tương tác cao, là khu vực dẫn dắt kinh tế TPHCM và vùng TPHCM trong các hoạt động kinh tế tri thức như đào tạo, nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao.

Đến năm 2025, TP Thủ Đức thu hút 50.000 dân cư đến sinh sống và làm việc, trong đó có khoảng 20.000 kỹ sư và chuyên gia; số lượng các phát minh, sáng chế tăng trưởng 100% sau 5 năm. TPHCM sẽ phát triển và thu hút hoạt động các ngành kinh tế tại các khu vực trọng điểm, như Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc. Đối với Khu đô thị Trường Thọ, TPHCM sẽ xây dựng một hình mẫu về đô thị tương lai (living lab) để sống, làm việc và nghỉ ngơi với hạ tầng lý tưởng, quản lý bằng công nghệ cao.

Trước đó, cuối năm 2021, Thành ủy TPHCM đã ban hành Nghị quyết 08-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ và một số cơ chế phát triển TP Thủ Đức giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết xác định xây dựng và phát triển TP Thủ Đức là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị TPHCM, với quan điểm chỉ đạo là phân cấp, ủy quyền tối đa, thí điểm các nội dung, lĩnh vực thuộc thẩm quyền của TPHCM. Đồng thời, TPHCM nghiên cứu, đề xuất Trung ương ban hành những cơ chế, chính sách đặc thù để TP Thủ Đức phát huy được tiềm năng, lợi thế vốn có, phát triển trở thành đô thị thông minh, sáng tạo tương tác cao phía Đông, giữ vai trò động lực tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới theo đúng định hướng.

Nghị quyết này cũng nêu rõ mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, hoàn chỉnh thể chế và bộ máy để Đảng bộ và chính quyền TP Thủ Đức có đầy đủ cơ sở pháp lý và nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông của TPHCM đến năm 2030. Song song đó là mục tiêu từng bước đưa TP Thủ Đức tăng trưởng giá trị sản xuất chung đạt tốc độ 10%-11%/năm (theo giá so sánh năm 2010), thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân hàng năm từ 10%-12%...

Các tin, bài viết khác