Phê duyệt Quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Long Thành

Ngày 14-6, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 909/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai). Quy hoạch nhằm đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành với chức năng trung chuyển trong khu vực Đông Nam Á, có khả năng cạnh tranh với các cảng hàng không lớn trên thế giới, tiếp nhận được các máy bay A380 - 800 hoặc tương đương, công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Ngày 14-6, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 909/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai). Quy hoạch nhằm đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành với chức năng trung chuyển trong khu vực Đông Nam Á, có khả năng cạnh tranh với các cảng hàng không lớn trên thế giới, tiếp nhận được các máy bay A380 - 800 hoặc tương đương, công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Theo đó, chủ đầu tư dự án là TCT Cảng Hàng không Việt Nam. Trong giai đoạn 1 (đến năm 2020), dự án sẽ xây dựng 2 đường hạ cất cánh song song, đáp ứng khai thác máy bay A380 hoặc tương đương với 34 vị trí đậu máy bay gần và 25 vị trí đậu xa, 1 vị trí đậu cách ly, 3 vị trí đậu cho máy bay chuyên cơ, 5 vị trí đậu ga hàng hóa.

Giai đoạn 2 (đến 2030) dự án gồm 3 đường hạ cất cánh song song, đáp ứng khai thác máy bay A380 hoặc tương đương. Giai đoạn 3 (sau năm 2030), dự án sẽ có 4 đường hạ cất cánh song song, hệ thống đường lăn, sân đậu máy bay đáp ứng yêu cầu.

Nhà ga Cảng Hàng không quốc tế Long Thành là nhà ga quốc tế và quốc nội, theo quy hoạch, đến năm 2020 nhà ga sẽ được xây dựng với công suất 25 triệu hành khách/năm. Đến 2030, sẽ có 2 nhà ga với công suất 50 triệu hành khách/năm và giai đoạn sau đó là 4 nhà ga có tổng công suất 100 triệu hành khách/năm.

Các tin khác