HĐND TPHCM khảo sát về nâng cao năng lực cạnh tranh của TP

Quá ít dự án đổi mới sáng tạo

(ĐTTCO)-Sáng 20-7, tại Cục Thống kê TPHCM, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Trương Thị Ánh cùng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP đã có buổi khảo sát về tình hình triển khai chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP.
 
Kết quả khảo sát cho thấy, lao động chưa qua đào tạo chuyên môn vẫn chiếm tỷ lệ cao.
Kết quả khảo sát cho thấy, lao động chưa qua đào tạo chuyên môn vẫn chiếm tỷ lệ cao.

Cục Thống kê đã báo cáo chi tiết về kết quả khảo sát TFP - chỉ tiêu đo lường tốc độ tăng năng suất nền kinh tế TP dựa vào năng suất lao động, vốn và sự tiến bộ của khoa học công nghệ.

Qua đó cho thấy, lao động chưa qua đào tạo chuyên môn vẫn chiếm tỷ lệ cao, lao động có trình độ cao đang tập trung ở những ngành tạo ra giá trị gia tăng thấp, trong khi những ngành tạo ra giá trị gia tăng cao lại có ít lao động có trình độ. Các doanh nghiệp cho rằng, hoạt động đào tạo không gắn với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp…

Các vấn đề TFS cũng được phân tích sâu tại buổi khảo sát. Bà Trương Thị Ánh cho rằng, TP luôn đặt mục tiêu phải tập trung đầu tư vào các ngành có năng suất cao, thế nhưng đến nay chưa có một đánh giá nào cho từng ngành kinh tế để biết ngành nào có năng suất cao để mà đầu tư.

Các đại biểu HĐND TP cũng đặt vấn đề, để phát triển nền kinh tế trong thời đại công nghệ số thì đòi hỏi phải có nhiều doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học công nghệ. Nghị quyết 05/NQ-TW của Bộ Chính trị cũng đặt ra chỉ tiêu trong giai đoạn 2016 - 2020, hàng năm khoảng 30% - 35% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo.

Thế nhưng, trên thực tế hiện chỉ có 80 dự án nộp hồ sơ xém xét là dự án khoa học công nghệ để được hỗ trợ thuế, nhưng chỉ có hơn 10 doanh nghiệp được công nhận. Tương tự, trong khi Bộ Khoa học Công nghệ dành 2.000 tỷ đồng hỗ trợ vốn do doanh nghiệp khoa học công nghệ có đổi mới sáng tạo nhưng chỉ duyệt được… 3 hồ sơ!

Ông Huỳnh Văn Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê TP kiến nghị, để phát triển nền kinh tế, cần phải có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng phục vụ đầu tư đổi mới khoa học công nghệ, từ đó nâng cao năng suất sản xuất của doanh nghiệp.

Ông Hùng cũng cho biết, Cục Thống kê sẽ tập trung tập hợp cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, khảo sát hiệu quả của từng ngành nghề, chất lượng lao động, vốn… để làm cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động quản lý, hoạch định chính sách của các cơ quan nhà nước được hiệu quả hơn.

Các tin khác