Quỹ Đầu tư tăng trưởng ACB lên sàn CK

Quỹ Đầu tư tăng trưởng ACB (ACBGF) đã nhận Quyết định chấp thuận niêm yết Chứng chỉ Quỹ số 31/2012/QĐ-SGDHCM ngày 29-3-2012 của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE). ACBGF sẽ chính thức giao dịch vào ngày mai 26-6 với mã chứng khoán là ASIAGF và trở thành quỹ đại chúng thứ 6 được niêm yết trên HOSE.

Quỹ Đầu tư tăng trưởng ACB (ACBGF) đã nhận Quyết định chấp thuận niêm yết Chứng chỉ Quỹ số 31/2012/QĐ-SGDHCM ngày 29-3-2012 của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE). ACBGF sẽ chính thức giao dịch vào ngày mai 26-6 với mã chứng khoán là ASIAGF và trở thành quỹ đại chúng thứ 6 được niêm yết trên HOSE.

Danh mục đầu tư tăng trưởng

Quỹ ACBGF được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp phép phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng theo Giấy phép số 29/GCN-UBCK vào ngày 22-2-2011 và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 01/GCN-UBCK vào ngày 30-6-2011 với thời hạn hoạt động 5 năm, thuộc loại hình quỹ đại chúng dạng đóng.

Vốn điều lệ huy động trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng của ACBGF là 240.080.000.000 đồng. Số vốn này được chia thành 24.008.000 đơn vị quỹ. Mệnh giá mỗi đơn vị quỹ là 10.000 đồng.

Vào ngày 29-3-2012, HOSE đã ra Quyết định chấp thuận niêm yết Chứng chỉ quỹ số 31/2012/QĐ-SGDHCM cho phép ACBGF niêm yết Chứng chỉ quỹ trên HOSE.

Mục tiêu đầu tư của Quỹ đầu tư ACBGF hướng đến xây dựng một danh mục đầu tư tăng trưởng và đa dạng nhằm tối ưu hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa rủi ro cho nguồn vốn đầu tư của quỹ, đạt mục tiêu: Tăng trưởng giá trị tài sản quỹ trong trung và dài hạn; thu nhập hàng năm ổn định cho nhà đầu tư.

Chiến lược đầu tư của ACBGF sẽ tập trung vào danh mục tăng trưởng, trên cơ sở chọn lọc đầu tư các cổ phiếu tăng trưởng và doanh nghiệp có lợi nhuận ổn định, tiềm năng tăng trưởng cao.

Tiêu chí chọn lựa đầu tư bao gồm nhưng không giới hạn các yếu tố: i) khả năng tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, thị phần và phát triển sản phẩm của doanh nghiệp; ii) chỉ số tài chính an toàn và hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao; iii) mô hình quản trị tiên tiến, công nghệ và kỹ thuật sản xuất hiện đại, chiến lược kinh doanh bền vững; iv) đội ngũ lãnh đạo có năng lực, uy tín, có tầm nhìn chiến lược, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp…

Để hoàn thành mục tiêu của quỹ, việc tối đa hóa lợi nhuận sẽ thông qua sự phân bổ tài sản theo tỷ trọng khác nhau ở các thời điểm khác nhau, tùy thuộc điều kiện thị trường.

Theo đó, ACBGF đầu tư chủ yếu vào các loại tài sản: cổ phiếu đang và sẽ niêm yết; trái phiếu niêm yết bao gồm trái phiếu chính phủ, trái phiếu địa phương, trái phiếu doanh nghiệp; công cụ tiền tệ bao gồm chứng chỉ tiền gởi tại tổ chức tín dụng, tín phiếu kho bạc và thương phiếu với thời gian đáo hạn tính từ ngày phát hành không quá 1 năm; các tài sản khác theo quy định của pháp luật và được Đại hội nhà đầu tư chấp thuận bằng văn bản.

Tư vấn nhà đầu tư theo dõi giá cổ phiếu. Ảnh: C.Thăng 

Tư vấn nhà đầu tư theo dõi giá cổ phiếu. Ảnh: C.Thăng 

Chính sách phân bổ ngành nghề của ACBGF được cân nhắc dựa trên quy mô vốn hóa của các doanh nghiệp, và trên những phân tích, dự báo ngành nghề của Công ty Quản lý Quỹ về tiềm năng tăng trưởng, mức sinh lời… nhằm đảm bảo mục tiêu của ACBGF.0

 Cụ thể các nhóm ngành nghề đầu tư của ACBGF theo tỷ trọng khác nhau ở các thời điểm khác nhau tùy thuộc điều kiện thị trường, bao gồm: dịch vụ tài chính-ngân hàng; vật liệu-khai khoáng; hạ tầng, bất động sản; hàng tiêu dùng, công nghiệp năng lượng; dịch vụ tiêu dùng; dược phẩm-y tế; CNTT-viễn thông…

Cơ hội đầu tư dài hạn

Có thể thấy để đầu tư vào quỹ đầu tư chứng khoán có nghĩa hướng đến mục tiêu tạo ra những khoản thu nhập sau một khoảng thời gian dài. Các nhà đầu tư không nên kỳ vọng thu được những khoản thu nhập trong ngắn hạn từ hoạt động đầu tư này. Công ty Quản lý Quỹ cũng gặp phải những xung đột nhất định về lợi ích giữa các quỹ đầu tư mà công ty sẽ quản lý điều hành.

Để kiểm soát những xung đột này, ACBGF sử dụng chính sách phân bổ cơ cấu đầu tư công bằng giữa các quỹ và được theo dõi chặt chẽ bởi ngân hàng giám sát. Ngoài ra, quỹ sẽ có chế độ theo dõi, hạch toán riêng, được giám sát chặt chẽ bởi Ban đại diện quỹ và ngân hàng giám sát của từng quỹ cũng sẽ giảm thiểu rủi ro này.

Rủi ro giảm sút giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ phát sinh chủ yếu do sự giảm giá của các loại cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán mà ACBGF đang đầu tư. Với danh mục đầu tư của quỹ vào các loại cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng, hoạt động hiệu quả, việc giảm sút NAV có thể được hạn chế.

Ngoài ra, quỹ còn có cơ chế quản lý rủi ro như cắt lỗ và phân bổ tài sản để giảm thiểu rủi ro trước khi thị trường giảm quá sâu. Với chủ sở hữu, ban điều hành công ty và các chuyên gia được lựa chọn đề xuất vào Ban đại diện, Ban điều hành quỹ đã có nhiều kinh nghiệm trong các hoạt động đầu tư và quản lý đầu tư.

Bên cạnh đó, sự giám sát chặt chẽ của ngân hàng giám sát cũng giúp giảm thiểu rủi ro quản lý cho việc đầu tư của ACBGF.

Quỹ ACBGF là quỹ thứ 6 niêm yết trên HOSE. Do đó, nhà đầu tư sẽ có nhiều sự lựa chọn chứng chỉ quỹ để đầu tư. Với lợi thế là quỹ huy động trong bối cảnh thị trường chứng khoán giảm sâu, ACBGF có nhiều cơ hội gia tăng giá trị tài sản trong trung và dài hạn.

Đồng thời, ACBGF cũng sẽ mang lại thu nhập hàng năm ổn định cho nhà đầu tư. Do đó, Chứng chỉ quỹ ACBGF sẽ mang lại nhiều cơ hội lựa chọn an toàn cho nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường chứng khoán hiện nay.

Các tin khác