Quyền sở hữu nhà sau khi xuất cảnh

Hỏi: - Tôi được phép sang Hoa Kỳ và đang hoàn tất thủ tục xuất cảnh. Vợ chồng tôi có một ngôi nhà ở quận 5. Xin hỏi, khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài, vợ chồng tôi có được tiếp tục đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hay không?

Hỏi: - Tôi được phép sang Hoa Kỳ và đang hoàn tất thủ tục xuất cảnh. Vợ chồng tôi có một ngôi nhà ở quận 5. Xin hỏi, khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài, vợ chồng tôi có được tiếp tục đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hay không?

Trương Huy San (san1301...@yahoo.com)

Trả lời: - Điều 21 Luật Nhà ở quy định chủ sở hữu nhà ở có quyền bán, cho thuê, cho thuê mua, tặng cho, đổi, để thừa kế, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý, thế chấp nhà ở thuộc sở hữu của mình theo quy định của pháp luật. Điều 121 Luật Nhà ở quy định ủy quyền quản lý nhà ở là việc chủ sở hữu nhà ở ủy quyền cho người khác thực hiện trách nhiệm chủ sở hữu trong quản lý nhà ở. Nội dung và thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận và được ghi trong hợp đồng ủy quyền; nếu không có thỏa thuận về thời hạn ủy quyền, hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 1 năm kể từ ngày ký hợp đồng ủy quyền.

Vì vậy, trước khi đi xuất cảnh, ông cần lập hợp đồng ủy quyền cho người khác ở Việt Nam quản lý căn nhà thuộc sở hữu của mình. Như vậy, sau khi đi xuất cảnh ông vẫn là chủ sở hữu căn nhà và vẫn được tiếp tục đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Các tin khác