Quyền sử dụng đất của gia đình

Hỏi: - Sau giải phóng, gia đình tôi đi kinh tế mới và được chính quyền địa phương cấp một thửa đất để xây nhà ở và sinh sống. Sau đó, mẹ tôi để một người em út đứng tên trên sổ đỏ. Nay, mẹ tôi muốn lấy lại một phần đất để cho tôi nhưng người em út không chịu. Vậy mẹ tôi phải làm sao?

Hỏi: - Sau giải phóng, gia đình tôi đi kinh tế mới và được chính quyền địa phương cấp một thửa đất để xây nhà ở và sinh sống. Sau đó, mẹ tôi để một người em út đứng tên trên sổ đỏ. Nay, mẹ tôi muốn lấy lại một phần đất để cho tôi nhưng người em út không chịu. Vậy mẹ tôi phải làm sao?

Trần Thị Minh Thu (Bến Cát, Bình Dương)

Trả lời: - Theo Điều 106 Luật Đất đai, chỉ có người đứng tên trên sổ đỏ mới có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho… quyền sử dụng đất. Khi đang đứng tên trên sổ đỏ, người em út của bà được toàn quyền sử dụng đất theo quy định và mẹ bà không có quyền xen vào. Như vậy, nếu người em út không đồng ý, mẹ bà không có quyền cắt chia cho bà một phần đất.

Theo đó, mẹ bà và người em út có thể thỏa thuận lại việc sử dụng đất. Nếu muốn tranh chấp quyền sử dụng đất với người em út, mẹ bà có thể gửi đơn đến UBND cấp xã và sau nữa là Tòa án cấp huyện để được xem xét, giải quyết tranh chấp.

Các tin khác