Ra mắt Quỹ Phát triển DNNVV

(ĐTTCO) - Theo thông tin từ Bộ KH&ĐT, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trực thuộc bộ với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng sẽ chính thức ra mắt vào ngày 21/4, tại Hà Nội.

(ĐTTCO) - Theo thông tin từ Bộ KH&ĐT, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trực thuộc bộ với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng sẽ chính thức ra mắt vào ngày 21/4, tại Hà Nội.

 

Trước đó, ngày 17/4/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 601/QĐ-TTg về triển khai hiệu quả các chính sách trợ giúp phát triển DNNVV. Sự có mặt của Quỹ Phát triển DNNVV với mô hình là tổ chức tài chính nhà nước, vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, khẳng định quyết tâm của Chính phủ và Bộ KH&ĐT trong việc huy động các nguồn lực thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân.

Mục đích hoạt động của quỹ là giúp DNNVV nâng cao năng lực cạnh tranh, chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới phát triển sản phẩm có tính cạnh tranh cao và thân thiện với môi trường; đầu tư, đổi mới trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ tiên tiến; phát triển công nghiệp hỗ trợ; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp…

Dự kiến, những doanh nghiệp được hưởng vốn vay ưu đãi có thể được hưởng lãi suất thấp, khoảng 5-7%, thấp hơn nhiều so với lãi suất của ngân hàng thương mại.

Tuy nhiên, sự hỗ trợ của quỹ sẽ không thuần túy là vốn, mà còn là cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển.

Quỹ là tổ chức chuyên thực hiện chức năng hỗ trợ đối với các DNNVV có nhu cầu về tài chính để thực hiện các dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi; tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và cá nhân, các tổ chức trong và ngoài nước; tham gia xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển DNNVV; thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về hỗ trợ doanh nghiệp.

Đối tượng của quỹ là các DNNVV trên phạm vi toàn quốc thỏa mãn yêu cầu cho vay của quỹ theo quy định tại Thông tư số 13/2015/TT-BKHĐT về ban hành danh mục lĩnh vực ưu tiên của Quỹ Phát triển DNVVV.

Các tin khác