Từ khóa: #Rớt mạnh

Tránh những "cú phanh gấp"

Tránh những "cú phanh gấp"

(ĐTTCO) - Năm 2020, 2021 và những tháng đầu năm 2022, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) nước ta tăng với tốc độ cao, đưa thị trường này lên quy mô đáng kể khi so với các nền kinh tế khác có cùng trình độ phát triển.