Từ khóa: #Sách trắng

Các tác phẩm của doanh nhân Lý Quý Trung

Sách Trắng về tâm tư doanh nhân Việt

(ĐTTCO) - Lực lượng doanh nhân Việt càng ngày càng lớn mạnh, phong phú về ngành nghề và đa dạng về quy mô. Ghi nhận sự đóng góp tích cực và sinh động của doanh nhân vào hành trình phát triển đất nước thời hội nhập, ngay trước khi xảy ra đại dịch Covid-19, Bộ Kế hoạch - Đầu tư công bố lần đầu tiên “Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam”. Đó là sách trắng về thành tựu của doanh nhân. Vậy còn sách trắng về tâm tư doanh nhân thì sao?