Sacombank dự kiến đến năm 2022 hoặc đầu 2023 có thể chia cổ tức

(ĐTTCO) - Sáng nay 23-4, Sacombank đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên (ĐHCĐ) năm tài chính 2020.

Quang cảnh ĐHCĐ.
Quang cảnh ĐHCĐ.

Tại ĐHCĐ, Hội đồng quản trị (HĐQT) NH cho biết, theo Đề án tái cơ cấu Sacombank sau sáp nhập (lộ trình đến năm 2025). Sacombank chỉ được thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông khi NHNN chấp thuận.

Từ năm 2019, HĐQT Sacombank đã tích cực đề xuất, kiến nghị với NHNN về phương án trả cổ tức cho cổ đông từ lợi nhuận giữ lại phù hợp kết quả tài chính hàng năm. Trên cơ sở đảm bảo việc trích lập dự phòng theo Đề án tái cơ cấu; đảm bảo các chỉ số an toàn hoạt động và nâng cao vị thế của Sacombank theo thị trường và đảm bảo hài hòa lợi ích cổ đông. Đến nay, Sacombank vẫn đang chờ phê duyệt của NHNN để triển khai thực hiện.

Cụ thể hơn, ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT cho biết NH cũng muốn chia cổ tức vì giá cổ phiếu đang tốt nhưng Sacombank đang tái cơ cấu, khi tái cơ cấu thành công mới xử lý vấn đề khác như chia cổ tức, cổ đông chiến lược… HĐQT hứa cố gắng tái cơ cấu thành công trong 5 năm, vì vậy, hy vọng đến năm 2022 Sacombank trở về trạng thái bình thường và dự kiến đến năm 2022 hoặc đầu năm 2023 có thể chia cổ tức.

Năm 2020, Sacombank đã trích 5.633 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro và xử lý tài sản tồn đọng thuộc Đề án tái cơ cấu đến năm 2025, nâng mức trích lập lũy kế từ khi triển khai Đề án lên 12.027 tỷ đồng, đạt 52%.

Doanh số thu hồi nợ xấu trong năm 2020 hơn 15.200 tỷ đồng, trong đó có 8.200 tỷ đồng các khoản thuộc Đề án. Như vậy, thu hồi lũy kế từ khi triển khai Đề án lên 46.547 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch tổng thể Đề án đến năm 2025.

Tài sản tồn đọng thuộc Đề án giảm 48,2% so với cuối năm 2016, chiếm 9,8% tổng tài sản.

Đối với kế hoạch tăng vốn, Sacombank cho biết nguồn lợi nhuận giữ lại đang ở mức cao hơn 6.000 tỷ đồng. NH dự kiến sẽ sử dụng nguồn này để chia cổ tức bằng cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ cũng như đáp ứng kỳ vọng của cổ đông và hiện chờ sự phê duyệt của NHNN để triển khai thực hiện.
Năm 2021, NH dự kiến kế hoạch tổng tài sản đạt 533.300 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ tín dụng đạt 372.000 tỷ đồng và nguồn vốn huy động đạt 485.500 tỷ đồng, cùng tăng 9%.
Tuy nhiên, Sacombank cũng cho biết, HĐQT có thể sẽ điều chỉnh lại mục tiêu tăng trưởng huy động và cho vay phù hợp dựa trên cơ sở hạn mức tăng trưởng tín dụng cho phép của NHNN và diễn biến kinh doanh trong năm 2021.

Các tin khác