Savimex phát hành 1 triệu CP tăng vốn điều lệ

(ĐTTCO) - CTCP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (SAV) vừa công bố lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và phát hành CP tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

(ĐTTCO) - CTCP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (SAV) vừa công bố lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và phát hành CP tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

 

Theo đó, SAV sẽ phát hành hơn 1 triệu CP với tỷ lệ 100:10 nhằm tăng vốn điều lệ từ 105 tỷ đồng lên 115 tỷ đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền chốt danh sách cổ đông là 6-10, ngày đăng ký cuối cùng là 7-10.

Ngày 15-8, Sở Giao dịch CK TPHCM (HOSE) đã nhận được BCTC soát xét bán niên năm 2016 của SAV. Theo BCTC, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2016 của SAV là 222 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30-6 là âm 49 tỷ đồng.

Ngoài ra, kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến việc trong 6 tháng đầu năm 2016. Theo công ty kiểm toán, SAV chưa thực hiện trích lập dự phòng khoản mục phải thu khó đòi là 1,48 tỷ đồng. Do đó ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán trước thuế tăng tương ứng là 1,48 tỷ đồng.

Đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán, kiểm toán cũng chưa nhận được xác nhận của khoản mục phải thu khác. Riêng khoản mục phải thu khách hàng tỷ lệ xác nhận là 58%, người mua trả tiền trước tỷ lệ xác nhận là 31%, trả trước cho người bán tỷ lệ xác nhận là 55%.

Do đó, HOSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với CP SAV.

Các tin khác