Sẽ dừng thu phí QL20 nếu không an toàn

Đối với những Dự án BOT khác trên hệ thống đường quốc lộ nếu không đảm bảo an toàn cũng sẽ bị xem xét dừng thu phí.

 Đối với những Dự án BOT khác trên hệ thống đường quốc lộ nếu không đảm bảo an toàn cũng sẽ bị xem xét dừng thu phí.

 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, từ nay đến trước ngày 30/9 tới, các nhà đầu tư và doanh nghiệp BOT cần khẩn trương khắc phục các tồn tại về công tác quản lý, bảo trì sửa chữa và nâng cấp một số đoạn đi qua thị trấn trên quốc lộ 20, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

Trong trường hợp các đơn vị này không thực hiện hoặc không hoàn thành việc thực hiện trước thời hạn trên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ quyết định dừng thu phí theo quy định. Thời điểm chấm dứt và bàn giao trạm thu phí không thay đổi so với Hợp đồng BOT (không gia hạn về thời điểm kết thúc thu phí do bị dừng thu phí). 

Để thực hiện khắc phục những tồn tại  này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư và doanh nghiệp BOT quản lý và khai thác quốc lộ 20 từ Đồng Nai đến Lâm Đồng phải khẩn trương thực hiện việc phát cây để đảm bảo tầm nhìn xe chạy và không che khuất biển báo và các công trình an toàn giao thông; Cắt xén cỏ cây trong phạm vi lề đường, rãnh thoát nước và hai bên ta luy đường.

Nhà đầu tư và doanh nghiệp BOT cần tiến hành nạo vét, khơi thông rãnh và hệ thống thoát nước; Đào bạt lề đường tại các vị trí cao hơn mép mặt đường và các vị trí đọng nước; Vệ sinh quét dọn mặt đường sạch sẽ; Dặm, vá, sửa chữa các hư hỏng trên mặt đường; Sơn lại biển báo hiệu, cọc tiêu, cột Km, vạch sơn trên mặt đường đã mờ; Thực hiện các công việc khác theo quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ và tiêu chuẩn bảo dưỡng thường xuyên công trình đường bộ.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư và doanh nghiệp BOT thực hiện việc tổ chức tuần đường, ghi chép nhật ký tuần đường theo quy định tại, kịp thời phát hiện các hư hỏng để sửa chữa kịp thời; các vi phạm hành lang an toàn đường bộ và vi phạm khác để xử lý, trường hợp vượt quá thẩm quyền phải báo cáo Cục Quản lý đường bộ IV, chính quyền và các lực lượng chức năng để phối hợp xử lý.

Riêng đối với việc tăng cường lớp mặt để cường độ mặt đường (Eyc) các đoạn thuộc công trình BOT này đồng bộ với các dự án khác, đang triển khai trên quốc lộ 20 phải được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao Cục Quản lý đường bộ IV kiểm tra, đôn đốc và giám sát nhà đầu tư và doanh nghiệp BOT thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các quy định nêu trên từ nay đến hết tháng 10, hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện trên hiện trường về Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Đối với các công trình, dự án BOT khác trên hệ thống đường quốc lộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao các Cục Quản lý đường bộ thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh các nhà đầu tư, doanh nghiệp BOT có công trình BOT đã đưa vào khai thác và thu phí phải thực hiện đúng quy định về quản lý, bảo trì công trình đường bộ. Trường hợp mất an toàn giao thông, Cục Quản lý đường bộ kiến nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét, quyết định việc dừng thu phí.

Các tin khác