Sở Xây dựng "thúc" sớm bán đấu giá quỹ nhà đất tái định cư không còn nhu cầu sử dụng

(ĐTTCO)- Thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM đối với đề xuất bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, Chủ tịch UBND TP đã “Giao Thường trực Ban chỉ đạo 167, Sở Xây dựng tham mưu đề xuất theo chức năng nhiệm vụ, trình Ban chỉ đạo 167 thông qua trước khi báo cáo trình Chủ tịch UBND TP xem xét quyết định”. 
Sở Xây dựng "thúc" sớm bán đấu giá quỹ nhà đất tái định cư không còn nhu cầu sử dụng

Thực hiện chỉ đạo trên Sở Xây dựng đã có 3 văn bản gửi Thường trực Ban chỉ đạo 167 có ý kiến về việc bán đấu giá quỹ nhà đất tái định cư không còn nhu cầu sử dụng để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo. Tuy nhiên Ban chỉ đạo 167 vẫn chưa có ý kiến nên Sở xây dựng tiếp tục gửi 2 công văn đề nghị UBND TP “thúc” Ban chỉ đạo 167 về việc trên nhưng đến nay Sở Xây dựng vẫn chưa nhận được phản hồi.

Đồng thời qua rà soát trên địa bàn TP Thủ Đức có 44 căn hộ thuộc quỹ nhà tái định cư thuộc khu đô thị An Phú va 2Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi không còn nhu cầu sử dụng, các sở ngành liên quan như Sở TNMT, Xây dựng cũng đề nghị Ban Chỉ đạo 167, UBND TP sớm có ý kiến để ban hành quyết định đấu giá các căn nhà nói trên. Tuy nhiên đến nay Sở Xây dựng vẫn chưa nhận được ý kiến chỉ đạo từ UBND TP và ý kiến của Ban chỉ đạo 167 về vấn đề này.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, hiện nay quỹ nhà, đất tái định cư thuộc sở hữu nhà nước do sở quản lý chưa sử dụng có 11.688 căn hộ và nền đất (bao gồm 9.434 căn hộ và 2.254 nền đất, trong đó 5022 căn hộ và 41 nền đất đã có chủ trương bán đấu giá để thu hồi vốn).

Các tin, bài viết khác

ĐỌC NHIỀU NHẤT