Talk show: Tìm 'cửa sinh' cho các nhà băng bị kiểm soát đặc biệt

(ĐTTCO) - Tiến sĩ Lê Đạt Chí- Đại học Kinh tế TPHCM chia sẻ ý kiến với ĐTTC về dự thảo thông tư quy định về kiểm soát đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) mà NHNN đang lấy ý kiến.

Các tin khác