Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất với gỗ tròn, gổ xẻ từ Lào, Campuchia

(ĐTTCO) -  Theo Thông tư số 21/2023/TT-BCT quy định, kể từ ngày 1-1-2024, tạm ngừng hoạt động kinh doanh tạm nhập từ Lào và Campuchia để tái xuất sang nước thứ ba đối với gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên. 
Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất với gỗ tròn, gổ xẻ từ Lào, Campuchia

Theo Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, ngày 15-11-2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 44/2018/TT-BCT quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4, Thông tư số 44/2018/TT-BCT có hiệu lực đến hết ngày 31-12-2023. Sau 4 năm triển khai thực hiện, Bộ Công Thương đã tiến hành tổng kết đánh giá việc thi hành Thông tư 44.

Trên cơ sở kết quả tổng kết, đánh giá việc thi hành, để tránh lỗ hổng về pháp lý khi Thông tư số 44/2018/TT-BCT hết hiệu lực; tiếp tục duy trì chính sách nhằm hạn chế tình trạng khai thác, vận chuyển, buôn bán gỗ bất hợp pháp qua biên giới, kiểm soát được tình trạng thương nhân lợi dụng các quy định về loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ... Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 21/2023/TT-BCT quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.

Thông tư số 21/2023/TT-BCT quy định, kể từ ngày 1-1-2024, tạm ngừng hoạt động kinh doanh tạm nhập từ Lào và Campuchia để tái xuất sang nước thứ ba đối với gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên thuộc nhóm HS 44.03 và 44.07 theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 8-6-2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thông tư này áp dụng cho thương nhân tham gia hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2024 đến 31-12-2027.

Các tin khác