Tăng cường giám sát các hệ thống thu phí BOT

(ĐTTCO) - Các doanh nghiệp, nhà đầu tư BOT phải lưu trữ đầy đủ thông tin tại các làn thu phí để phục vụ công tác giám sát và báo cáo định kỳ.

(ĐTTCO) - Các doanh nghiệp, nhà đầu tư BOT phải lưu trữ đầy đủ thông tin tại các làn thu phí để phục vụ công tác giám sát và báo cáo định kỳ.

 

Nhằm cụ thể hóa chủ trương đáp ứng 100% hệ thống thu phí trên toàn quốc phải đảm bảo thu phí một dừng, từng bước chuyển sang thu phí tự động, Bộ GTVT mới có yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiến hành kiểm tra, giám sát hệ thống các trạm thu phí dự án BOT trên toàn quốc.

Cụ thể, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư BOT ngoài lưu trữ dữ liệu hình ảnh, tăng cường lưu trữ dữ liệu video tại tất cả các làn thu phí, nghiên cứu phải đảm bảo lưu được dữ liệu video trong thời hạn 1 năm.
Phần mềm phải ghi nhận được đầy đủ số liệu về lưu lượng xe (số lượt xe) qua trạm, bao gồm vé lượt, vé tháng, vé quý, vé xe ưu tiên... trong số liệu báo cáo định kỳ phải có đầy đủ các thông tin này.

“Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT nào không thực hiện sau 30/7 tới đây, Bộ sẽ xem xét dừng thu phí”, Bộ GTVT yêu cầu.

Bên cạnh đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam phải xây dựng, cập nhật công nghệ, tiêu chuẩn thu phí cho phù hợp với điều kiện thực tế; báo cáo, trình Bộ GTVT để chỉ đạo áp dụng chung trên toàn quốc.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ chỉ đạo, hướng dẫn Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ giải quyết và khắc phục các tồn tại đối với công tác thu phí dự án Pháp Vân - Cầu Giẽ trước ngày 30/7/2016.

Các tin khác