Tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết 98

(ĐTTCO) - Công tác triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết 98 đã được UBND TPHCM, các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện từ sớm và xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu trong chương trình công tác.
Tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết 98

Tại kỳ họp thứ 10 vừa qua, HĐND TPHCM đã cụ thể hóa một số nội dung của Nghị quyết 98 như: nâng trần trung hạn 2021-2025, bố trí vốn ngân sách thành phố cho công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm; bố trí thêm 2.900 tỷ đồng vốn ngân sách thành phố tham gia vào công trình đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài.

UBND TPHCM cũng phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ trách nhiệm, thời gian cho thủ trưởng từng sở, ban, ngành, đơn vị. Trong đó, dự kiến kỳ họp HĐND vào tháng 9, UBND TP sẽ trình 19 tờ trình; và kỳ họp cuối năm vào tháng 12 sẽ trình 7 tờ trình cụ thể hóa các cơ chế, chính sách tại Nghị quyết 98. Trong đó, có tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của TP Thủ Đức; các nội dung phân cấp, ủy quyền; thành lập Sở An toàn thực phẩm; một số dự án BOT…

Để đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tham mưu các nội dung. Việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các nội dung phải chặt chẽ, đầy đủ, đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng từng nội dung cụ thể.

Trong khi đó, các địa phương cũng đang nhập cuộc khẩn trương với các nhiệm vụ cụ thể, như: TP Thủ Đức đã hoàn thiện dự thảo tờ trình kiện toàn tổ chức bộ máy của thường trực và các ban HĐND TP Thủ Đức; UBND quận Bình Tân đã ban hành kế hoạch, giao nhiệm vụ cho từng đơn vị chủ động thiết kế, triển khai thực hiện một số cơ chế, chính sách trên địa bàn huyện; các địa phương cũng đang rà soát nguồn nhân sự quy hoạch để triển khai tổ chức thực hiện bổ sung phó chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn từ 50.000 dân trở lên…

Các tin khác