Thanh tra 1.300 cơ sở kinh doanh vàng trang sức

(ĐTTCO).- Theo Thanh tra Bộ Khoa học - Công nghệ (KH-CN), sau 2 tháng triển khai cuộc Thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2016 về đo lường trong kinh doanh vàng, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ, đến đầu tháng 9 đã có 43 tỉnh, thành phố triển khai và có báo cáo gửi về Bộ KH-CN với tổng số cơ sở thanh tra là 1.286 cơ sở.

(ĐTTCO).- Theo Thanh tra Bộ Khoa học - Công nghệ (KH-CN), sau 2 tháng triển khai cuộc Thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2016 về đo lường trong kinh doanh vàng, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ, đến đầu tháng 9 đã có 43 tỉnh, thành phố triển khai và có báo cáo gửi về Bộ KH-CN với tổng số cơ sở thanh tra là 1.286 cơ sở.

 

Qua đó phát hiện 381 cơ sở vi phạm, xử phạt 286 cơ sở với tổng số tiền phạt 2,165 tỷ đồng. Tổng số lượt hành vi vi phạm: 517; trong đó chủ yếu là vi phạm nhãn hàng hóa không đạt - 305, sử dụng phương tiện đo không đạt yêu cầu 78, khối lượng hàng hóa không đạt 10, không công bố tiêu chuẩn áp dụng 73, hàng hóa không đạt chất lượng 13...

Các tin khác