Thanh tra toàn diện việc quản lý đất đai tại Vân Đồn

(ĐTTCO)-UBND tỉnh Quảng Ninh giao Thanh tra Tỉnh chủ trì tiến hành thanh tra toàn diện việc quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vân Đồn.
Thanh tra toàn diện việc quản lý đất đai tại Vân Đồn

UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao Thanh tra Tỉnh chủ trì tiến hành thanh tra toàn diện việc quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vân Đồn để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có vi phạm pháp luật đất đai. Hiện Thanh tra Tỉnh đang hoàn thiện kết luận thanh tra.

Báo cáo của Chính phủ về tình hình quản lý nhà nước liên quan đất đai gửi các đại biểu Quốc hội cho thấy, tình hình chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất tại các khu vực dự kiến thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đang diễn biến khá phức tạp.

Cụ thể, tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (nơi dự kiến thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt), năm 2016 có 684 trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất; năm 2017 có 1625 trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Đến Quý I năm 2018 có 519 trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Giai đoạn 2015-2017 có 288 trường hợp chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân, riêng năm 2018 địa phương không giải quyết trường hợp nào.

Dừng tách thửa đất ở

Về việc chỉ đạo, xử lý tình trạng vi phạm về đất đai tại Vân Đồn, Báo cáo Chính phủ cho hay, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Chỉ thị số 323/CT-UBND ngày 20/11/2017 về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để quản lý và ngăn chặn việc giao đất, mua bán, chuyển nhượng và sử dụng đất đai trái pháp luật trên địa bàn huyện Vân Đồn.

Ngoài ra, tỉnh còn ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp cụ thể như: tạm dừng việc chuyển mục đích các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp sang đất ở; dừng việc tách thửa đất ở của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Vân Đồn; không cho phép chuyển nhượng đất sản xuất nông nghiệp, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản...

Trong Quý I/2018, đã phát hiện và xử lý 51 trường hợp tự ý san gạt đất lâm nghiệp và san lấp trên đất nông nghiệp. Đã dừng việc làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất của 29 trường hợp; trục xuất ra khỏi địa bàn huyện 13 sàn giao dịch bất động sản không đủ điều kiện hành nghề theo quy định.

Đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản kiểm soát được tình hình quản lý, sử dụng đất đai, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng; không có hồ sơ đề nghị chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích đất rừng, đất lâm nghiệp, đất ao, vườn liền kề của các tổ chức, cá nhân; không có tình trạng phân lô, bán nền trái phép trên đất nông nghiệp hoặc xây dựng trái phép công trình, xây dựng không đúng quy hoạch xây dựng.

Theo đánh giá trong Báo cáo của Chính phủ, Quảng Ninh đã phát hiện, xử lý quyết liệt nhiều sai phạm, tình trạng vi phạm pháp luật đất đai đã cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, tình trạng chuyển nhượng đất "ngầm" vẫn còn diễn ra, chưa được phát hiện kịp thời, xử lý.

Hiện trạng sử dụng đất tại Vân Đồn:

Huyện Vân Đồn, có tổng diện tích các loại đất là 58.183 ha, trong đó đất nông nghiệp là 39.196 ha; đất phi nông nghiệp là 4.648 ha; đất chưa sử dụng là 14.339 ha.

Các đối tượng sử dụng đất chủ yếu là: có 16.430 ha do các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng; có 15.075 ha do các tổ chức kinh tế đang sử dụng; có 773 ha do cơ quan, đơn vị của nhà nước đang sử dụng; có 23.493 ha do UBND cấp xã đang quản lý, sử dụng.

Các tin khác