Thông tin Tài chính-Ngân hàng (11-4)

(ĐTTCO)- BIDV vừa vận hành Trạm thông tin trực tuyến tại Hà Nội và trở thành NH đầu tiên triển khai mô hình này. Trạm thông tin trực tuyến BIDV là hệ thống gồm các màn hình hiển thị thông tin cập nhật tất cả đề cập của khách hàng và cộng đồng được đăng tải trên mạng internet nhằm để NH, khách hàng và cộng đồng theo dõi các thông tin, diễn biến thảo luận về BIDV. Trạm thông tin hiển thị công khai và cập nhật liên tục mọi phản hồi của khách hàng, hiển thị các biểu đồ mô tả diễn biến, sắc thái tình cảm, chủ đề và kênh thảo luận của khách hàng về BIDV. Theo kế hoạch, BIDV sẽ tiếp tục đưa 2 trạm tương tự tại Hà Nội và TPHCM.

(ĐTTCO)- BIDV vừa vận hành Trạm thông tin trực tuyến tại Hà Nội và trở thành NH đầu tiên triển khai mô hình này. Trạm thông tin trực tuyến BIDV là hệ thống gồm các màn hình hiển thị thông tin cập nhật tất cả đề cập của khách hàng và cộng đồng được đăng tải trên mạng internet nhằm để NH, khách hàng và cộng đồng theo dõi các thông tin, diễn biến thảo luận về BIDV. Trạm thông tin hiển thị công khai và cập nhật liên tục mọi phản hồi của khách hàng, hiển thị các biểu đồ mô tả diễn biến, sắc thái tình cảm, chủ đề và kênh thảo luận của khách hàng về BIDV. Theo kế hoạch, BIDV sẽ tiếp tục đưa 2 trạm tương tự tại Hà Nội và TPHCM.

* ACB đã được NHNN chấp thuận việc phát hành trái phiếu năm 2016. Tổng mệnh giá phát hành 2.000 tỷ đồng. Lãi suất trái phiếu do ACB quyết định phù hợp với lãi suất thị trường và quy định hiện hành về lãi suất của NHNN trong từng thời kỳ, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và an toàn hoạt động. Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài, không bao gồm các TCTD, chi nhánh NH nước ngoài, công ty con của TCTD. ACB có trách nhiệm sử dụng vốn phát hành trái phiếu năm 2016 đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả và an toàn hoạt động kinh doanh theo quy định, đảm bảo tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định hiện hành.

* VietBank được Thống đốc NHNN chấp thuận thành lập 9 phòng giao dịch trên cơ sở chuyển đổi 9 quỹ tiết kiệm, trong đó, tại Hà Nội có 7 quỹ tiết kiệm chuyển đổi thành phòng giao dịch, tại Khánh Hòa có 1 quỹ tiết kiệm chuyển đổi và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng có 1 quỹ tiết kiệm chuyển đổi thành phòng giao dịch. Theo đó, VietBank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục khai trương hoạt động, đăng ký, đăng báo đối với các phòng giao dịch đã được chấp thuận.

Các tin khác