Thu phí đường bộ ước đạt 6.000 tỷ đồng

(ĐTTCO) - Dự kiến, trong 6 tháng cuối năm, việc thu phí sẽ không có biến động nhiều, nên ước tính cả năm 2016, thu phí đường bộ đối với ô tô sẽ đạt hơn 6.000 tỷ đồng.

(ĐTTCO) - Dự kiến, trong 6 tháng cuối năm, việc thu phí sẽ không có biến động nhiều, nên ước tính cả năm 2016, thu phí đường bộ đối với ô tô sẽ đạt hơn 6.000 tỷ đồng.

 

Thu phí đường bộ ước đạt 6.000 tỷ đồng Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Nguyễn Hữu Trí cho biết, năm 2016 việc triển khai công tác thu phí sử dụng đường bộ thuận lợi hơn so với năm 2015 do các đối tượng phải thực hiện hoàn trả phí sử dụng đường bộ theo quy định của Thông tư 133/2014/TT-BTC đã giảm dần, nên bớt vất vả cho các trung tâm đăng kiểm.

Thêm vào đó, công tác thu phí sử dụng đường bộ đã dần đi vào nề nếp, người dân không còn phản ứng, thắc mắc như những năm đầu mới triển khai.

Tuy nhiên, công tác thu trong năm 2016 cũng gặp một số khó khăn như số lượng phương tiện đăng ký mới tăng chậm hơn so với cùng kỳ năm trước làm ảnh hưởng đến kế hoạch thu phí cả năm.

Theo số liệu thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, tổng số phí sử dụng đường bộ thu được trong 6 tháng đầu năm 2016 là hơn 2.948 tỷ đồng, đạt 47,4% so với kế hoạch của Hội đồng Quỹ đã giao.

Dự kiến, trong 6 tháng cuối năm, việc thu phí sẽ không có biến động nhiều so với 6 tháng đầu năm, nên ước tính cả năm 2016, sẽ thực hiện là 6.001 tỷ đồng, đạt 95% so với kế hoạch của Hội đồng Quỹ đã giao cho Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Theo ông Trí, so với kế hoạch được đề ra cả năm là 6.155 tỷ đồng (tăng 10% so với năm 2015) và kế hoạch Hội đồng Quỹ giao 6.212 tỷ đồng, tăng 57 tỷ đồng so với đề xuất của Cục Đăng kiểm, số thu ước tính của cả năm không đạt (95%) là do Hội đồng Quỹ tính cả những trung tâm đăng kiểm đã giải thể, chuyên đổi mô hình hoạt động.

Bên cạnh đó, năm 2015 số lượng xe tải tăng mạnh để đáp ứng nhu cầu vận tải do việc kiểm soát tải trọng xe, nhưng trong năm 2016, nhu cầu này đã bão hòa, số lượng xe tải đăng ký mới rất thấp, ảnh hưởng tới số thu của năm nay.

Ngoài ra, số lượng phương tiện quá niên hạn, hoặc số phương tiện bỏ, chậm kiểm định có dấu hiệu tăng hơn so với trước.

Theo dự báo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, số lượng phương tiện cuối năm 2016 sẽ tăng khoảng 9,43% so với đầu năm 2016, tương ứng với 189.199 phương tiện. Tuy nhiên, nếu so sánh về tổng mức thu phí dự tính của năm 2016 là hơn 6.001 tỷ đồng thì chỉ tăng 4% so với số thực hiện của năm 2015 là hơn 5.775,6 tỷ đồng.

Cục Đăng kiểm Việt Năm dự tính, tổng mức phí sử dụng đường bộ thu trong năm 2017 tăng khoảng 5% so với dự kiến thu của năm 2016.

Các tin khác