Thu từ cổ tức của SCIC đạt 4.633 tỷ đồng

(ĐTTCO) - Chiều tối ngày 30-12, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) cho biết, dự kiến đến 31-12, doanh thu của SCIC ước đạt 7.945 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch. 
Thu từ cổ tức của SCIC đạt 4.633 tỷ đồng

Trong đó, doanh thu cổ tức ước đạt 4.633 tỷ đồng, bằng 134%; doanh thu bán vốn ước đạt 1.173 tỷ đồng, chênh lệch bán vốn là 602 tỷ đồng, đạt 82%; doanh thu tài chính ước đạt 2.128 tỷ đồng, bằng 106%.

Lợi nhuận trước thuế của SCIC đạt 6.588 tỷ đồng, bằng 136% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế ước đạt 6.197 tỷ đồng, bằng 136% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 9.337 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với kế hoạch.

Ngày 29-6, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 908/QĐ-TTg về phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 thay thế Quyết định 1232/QĐ-TTg. Tính đến thời điểm hiện tại, SCIC đã tiếp nhận 7/14 doanh nghiệp với tổng vốn nhà nước 8.306 tỷ đồng trên tổng vốn điều lệ 13.246 tỷ đồng. 

Ngay sau khi tiếp nhận, đặc biệt đối với những tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp lớn có vốn chi phối như Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, Tổng công ty Sông Đà... với vai trò cổ đông nhà nước, SCIC đã bước đầu kiện toàn hệ thống người đại diện tại doanh nghiệp, triển khai thực hiện các biện pháp quản trị doanh nghiệp, áp dụng hệ thống quản trị tiên tiến. Đồng thời xây dựng và thực hiện phương án tái cơ cấu doanh nghiệp; tập trung xử lý các tồn tại; nghiên cứu, tham gia quyết định các phương án kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần ổn định tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Về công tác thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, giai đoạn 2015-2020, SCIC đã bán vốn thành công tại 253 doanh nghiệp, bán bớt vốn tại 14 doanh nghiệp thu về 42.145 tỷ đồng trên giá vốn 8.910 tỷ đồng, gấp 4,7 lần. Hiện danh mục SCIC còn 145 doanh nghiệp, trong đó có hơn 50% doanh nghiệp đã triển khai bán vốn nhưng không thành công.

Trong giai đoạn 2015-2020, SCIC đã triển khai nghiên cứu nhiều cơ hội đầu tư vào nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau và đã thực hiện giải ngân đầu tư 14.970 tỷ đồng (gồm cả đầu tư hiện hữu, đầu tư chỉ định, cổ phiếu, trái phiếu). Năm 2020, SCIC đã chủ động triển khai nghiên cứu 31 cơ hội đầu tư, trong đó có 7 cơ hội đã được phê duyệt chủ trương nghiên cứu, chuyển sang giai đoạn trình chủ trương đầu tư, tập trung chủ yếu vào các hoạt động đầu tư tài chính: đầu tư vốn tại các doanh nghiệp có vốn SCIC, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu ngân hàng…

Hiện SCIC đã triển khai xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển của SCIC giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến năm 2035. Dự thảo đã xác định định hướng của SCIC là tập trung đẩy mạnh hoạt động đầu tư kinh doanh vốn, thực hiện tốt vai trò là “nhà đầu tư của Chính phủ”, hướng tới mục tiêu trở thành quỹ đầu tư của Chính phủ.

Các tin, bài viết khác