Thực hiện loạt giao dịch ‘mờ ám’, BAF bị phạt nặng

(ĐTTCO) - UBCKNN vừa ban hành Quyết định số 252/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HoSE: BAF).

Cụ thể, BAF bị phạt tiền 85 triệu đồng do thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định. Trước đó, UBCKNN có văn bản số 1322/UBCK-QLC ngày 24-3-2023 về việc đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ số 14.2023/BCKQ-BAF ngày 22-3-2023 của BAF. Tuy nhiên, đến ngày 3-11-2023, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam mới nhận được hồ sơ đăng ký trái phiếu của BAF.

Phạt BAF số tiền 92,5 triệu đồng, do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật các tài liệu sau: nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt các hợp đồng/giao dịch với người nội bộ và người có liên quan; nghị quyết HĐQT về việc chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022; nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2022; nghị quyết HĐQT về kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu…

Phạt BAF số tiền 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ, không trình bày giao dịch với bên liên quan là Công ty cổ phần Sản xuất thương mại chăn nuôi Kim Hợi, Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Long, Công ty TNHH Chăn nuôi Nam An Khánh; Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Bắc An Khánh, Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Bình Định, Công ty cổ phần Siba Food Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí công nghệ cao Siba, Công ty cổ phần Lương thực A An.

Các giao dịch kể trên được thực hiện trong khoảng thời gian 2022-2023. Như vậy, tổng số tiền phạt đối với BAF là 242,5 triệu đồng.

Các tin khác