Thucduc House vẫn chọn bất động sản làm nòng cốt kinh doanh

(ĐTTCO)- Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) vừa tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2019. Năm 2019 gặp nhiều khó khăn nhưng kết quả kinh doanh của công ty khả quan hơn, doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng cao so với năm 2018. 
Thucduc House vẫn chọn bất động sản làm nòng cốt kinh doanh

Tuy lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ mới thực hiện được 77% so với kế hoạch nhưng đây được đánh giá là bước đi thành công, giúp tạo thêm động lực để Ban Lãnh đạo chuẩn bị ứng phó với tình hình kinh doanh của năm 2020. Về chiến lược kinh doanh, năm 2020, công ty vẫn tập trung vào 02 vào lĩnh vực nòng cốt là bất động sản và các ngành phụ trợ (chủ yếu là thương mại, xuất nhập khẩu).

Đối với ngành bất động sản, HĐQT và Ban lãnh đạo công ty sẽ có những kế hoạch phù hợp nhằm nâng tỷ trọng doanh thu bất động sản đáp ứng mục tiêu đạt từ 60% trở lên trong tổng doanh thu thuần toàn bộ cơ cấu ngành của Tập đoàn. Trong nhiệm kỳ mới, HĐQT và Ban Lãnh đạo công ty sẽ chủ yếu tập trung phát triển sản phẩm tại các dự án gồm: Dự án Khu nhà ở Golden Hill tại xã Phú Mỹ Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Dự án Cao ốc hỗn hợp Aster Garden Towers – Bình Dương; và phát triển dự án văn phòng tại 28 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TPHCM.

Ngoài thị trường chủ lực tại TPHCM với sản phẩm nhà thấp tầng, chung cư, các tổ hợp cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, Thuduc House tiếp tục tìm kiếm tích lũy quỹ đất để phát triển dự án trong 10 năm tới để đưa Thuduc House ngày càng phát triển. Với phương châm hoạt động an toàn, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ tôn chỉ hoạt động “Thượng tôn pháp luật”, HĐQT và Ban Lãnh đạo công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm xác lập và ưu tiên phát triển dự án quy mô vừa và nhỏ và ưu tiên nhận chuyển nhượng quỹ đất của tư nhân để phát triển nhằm tránh những vướng mắc khi thực hiện các thủ tục đầu tư.

Đối với hoạt động thương mại – xuất nhập khẩu: Tiếp tục duy trì ổn định hoạt động kinh doanh và xuất khẩu nông sản, cao su, hạt nhựa... sản phẩm phục vụ nông nghiệp dựa trên cơ sở nguồn hàng, khách hàng đã được xây dựng từ trước. Trong đó chú trọng vấn đề bảo toàn vốn, an toàn tài chính và hiệu quả kinh doanh, quản lý tốt các rủi ro tiềm năng và tận dụng tối đa vốn đầu tư của đối tác.

Bên cạnh đó, đối với các hoạt động dịch vụ và các hoạt động kinh doanh của công ty con/công ty liên kết tiếp tục củng cố, nâng cao sức cạnh tranh và nâng suất lao động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Những công ty có hiệu quả thấp hoặc bị lỗ phải tập trung tìm giải pháp khả thi để khắc phục kể cả giải pháp thoái vốn nếu cần thiết.

HĐQT và Ban Lãnh đạo công ty ưu tiên xây dựng những chiến lược linh hoạt để thích ứng với môi trường nhằm duy trì và đảm bảo hiệu quả hoạt động của công ty. Bên cạnh đó sẽ xây dựng các chiến lược để tái cấu trúc tài chính, tái cơ cấu tài sản; cắt giảm tối đa các chi phí, thanh hoán các tài sản kém hiệu quả; tăng cường thu hồi công nợ, giảm thiểu tối đa các hoạt động không cần thiết.

Ngoài việc thông qua những chiến lược kinh doanh trong nhiệm kỳ mới, Công ty dựa trên những yếu tố vĩ mô của nền kinh tế và khả năng nội tại của Công ty, Đại hội đã thông qua những chỉ tiêu kinh doanh năm 2020, theo đó kế hoạch kinh doanh hợp nhất đạt 2.735,87 tỷ đồng (bằng 65,35% so với năm 2019), lợi nhuận sau thuế  314 tỷ đồng (tăng 176,19% so với năm 2019).

Ngoài những vấn đề chính, tại Đại hội một số cổ đông đã tham gia thảo luận và đưa ra một số câu hỏi đề nghị giải đáp, có thể thấy rõ nội dung cổ đông quan tâm liên quan đến các vấn đề sửa đổi điều lệ, việc chia cổ tức bằng tiền mặt và thông tin M&A trên thị trường. Liên quan đến những nội dung cổ đông đề cập, đại diện Chủ tọa đoàn đã giải đáp cụ thể cho cổ đông như sau:

Thứ nhất, việc sửa đổi điều lệ của công ty tại ĐHĐCĐ

Trả lời cổ đông về vấn đề này, đại diện Chủ tọa đoàn nêu rõ cơ sở pháp lý khi sửa đổi điều lệ dựa vào quy định tại khoản 2 Điều 114 Luật doanh nghiệp “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty”. Việc xây dựng điều lệ, Công ty có thể tham chiếu theo quy định tại Thông tư 95/TT-BTC điều đó có nghĩa là việc sửa đổi điều lệ, tỷ lệ liên quan do công ty đề xuất miễn không trái quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và quy định pháp luật hiện hành. Việc đề xuất tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông tăng từ 5% lên 10% nhằm chọn lọc ra những ứng viên có tiềm lực tài chính thực sự, nắm giữ số lượng cổ phần lớn để có trách nhiệm hơn, tập trung điều hành tốt các hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

Thứ hai, liên quan đến việc chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông

Trả lời cổ đông về vấn đề này, đại diện Chủ tọa đoàn đã trả lời cổ đông việc chia 12% cổ tức bằng tiền mà HĐQT đã dự kiến tại ĐHCĐ năm 2019 khó thực hiện vì bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19 và Chính vì vậy, Công ty đề xuất phương án không chi cổ tức bằng tiền mặt mà sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20%, còn năm tiếp theo, chúng tôi đưa kế hoạch chia cổ tức là 12% tiền mặt và có thể cao hơn nếu tình hình hình phát triển tốt. Kế hoạch này chúng tôi dự kiến sẽ đạt được.

Thứ ba, liên quan đến thông tin M&A trên thị trường

Trả lời cổ đông về vấn đề này, đại diện Chủ tọa đoàn cho rằng, hoạt động M&A thường hay diễn ra và phổ biến trên thị trường đặc biệt đối với những công ty niêm yết và nó thường có 02 dạng: một dạng là thù địch và dạng thứ hai là cùng nhau phát triển. Đối với dạng thù địch thì doanh nghiệp cần phải có những biện pháp để ứng phó phù hợp, còn đối với dạng cùng nhau phát triển thì doanh nghiệp họ rất hoan nghênh. Về việc đối phó với những tình huống M&A mà cổ đông đề cập, đại diện Chủ tọa đoàn đã đưa ra nhận định xu thế chung của thế giới thường sử dụng một trong 03 cách: một là, Doanh nghiệp cần ngăn chặn để đối thủ không nâng được tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đến mức chi phối (có thể bằng cách phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phần của cổ đông khác để tăng tỷ lệ sở hữu, hoặc thông tin đến cổ đông để củng cố lòng tin của cổ đông...). Hai là, thực hiện các biện pháp để đối thủ nhận thấy không còn mục tiêu khi thực hiện chiến lược M&A. Ba là, M&A ngược lại nếu biết rõ đối thủ đó và nếu doanh nghiệp có đủ năng lực tài chính để thực hiện. Hơn nữa, đại diện Chủ tọa đoàn cũng cho rằng hoạt động M&A là hiện tượng bình thường của nền kinh tế thị trường và xu hướng chung của nền kinh tế quốc tế và nó xảy ra thường xuyên trên thế giới đặc biệt đối với công ty niêm yết trên sàn chứng khoán khi mà giá cổ phiếu bị chi phối bởi nền kinh tế và nhiều yếu tố liên quan, quan trọng là chúng ta có những chiến lược đúng đắn, phù hợp để phòng ngừa. Đây cũng là một kinh nghiệm trong công tác quản trị mà chúng ta cần phải học tập để rút ra những chiến lược phù hợp nhằm đảm bảo cho sự phát triển ổn định của công ty trong thời gian tới.

Với những nội dung mà cổ đông đề cập, đại diện chủ tọa đoàn đã giải đáp từng vấn đề cụ thể và mong muốn cổ đông tiếp tục đồng hành, gắn bó với Thuduc House, HĐQT và Ban lãnh đạo công ty trong thời gian tới.

Sau hơn 4 giờ làm việc cùng với những nỗ lực của các chủ tọa đoàn, các tổ hỗ trợ đại hội và đặc biệt sự tham gia tích cực của các cổ đông, ĐHĐCĐ tài khóa năm 2019 của Thuduc House đã kết thúc vào lúc 12 giờ 50 cùng ngày, đánh dấu một nhiệm kỳ mới với nhiều thách thức trong xu thế kinh tế thế giới đang gặp những khủng hoảng của thời hậu Covid 19.


Các tin, bài viết khác

ĐỌC NHIỀU NHẤT