Từ khóa: #thuế lũy tiến

Chống đầu cơ, lãng phí từ chính sách

Chống đầu cơ, lãng phí từ chính sách

(ĐTTCO) - Báo ĐTTC ra ngày 24-8 có bài “Lãng phí tài nguyên nhà đất”, phản ánh tình trạng đầu cơ, quy hoạch treo làm cho nguồn tài nguyên này không được sử dụng đúng công năng, gây lãng phí lớn. 
Thuế thu nhập cá nhân quy định nhiều ngưỡng chịu thuế còn quá thấp

Thù lao 2 triệu vẫn bị "chặt ngọn"

(ĐTTCO)-Mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân dự kiến tăng lên nhưng các ngưỡng chịu thuế khác vẫn còn quá thấp và lạc hậu.