Tiền gửi ngoại tệ giảm

(ĐTTC) - Ngày 6-6, NHNN cho biết tiền gửi bằng ngoại tệ của hệ thống NHTM đang có xu hướng giảm, trong khi tiền gửi tiền đồng tăng nhẹ.

Cụ thể, tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các NHTM đến 19-5-2011 ước tăng 0,56% so với tháng trước, trong đó tiền gửi bằng VNĐ tăng 1,32%, tiền gửi bằng ngoại tệ giảm 1,96%. So với cuối năm trước, tổng số dư tiền gửi của khách hàng ước tăng 1,4%.

Theo một chuyên gia ngân hàng, xu hướng tiền gửi ngoại tệ giảm là do tác động của chính sách áp trần lãi suất huy động bằng ngoại tệ 3%/năm và mới đây là giảm xuống 2% của NHNN. Điều này góp phần tác động đến xu hướng đầu tư cũng như nắm giữ đồng tiền của người dân.

Theo đó, nhiều người dân đã chuyển giữ USD sang tiền đồng để hưởng lãi suất cao. Do vậy, lượng tiền gửi tiết kiệm bằng tiền đồng ở các NHTM có xu thế tăng nhẹ. Đây là dấu hiệu tích cực bước đầu trong lộ trình chống đô la hóa, chuyển dần quan hệ huy động và cho vay USD sang quan hệ mua và bán USD.

Tuy nhiên, trái ngược với xu hướng trên tốc độ tăng trưởng tín dụng VNĐ vẫn tăng chậm hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng ngoại tệ.

Theo số liệu từ NHNN, tín dụng đối với nền kinh tế tính đến 19-5-2011 ước tăng 0,01% so với tháng trước, trong đó, tín dụng bằng VNĐ giảm 0,64%, tín dụng bằng ngoại tệ tăng 2,19%. So với cuối năm trước, tín dụng đối với nền kinh tế ước tăng 6,07%.

Tổng phương tiện thanh toán đến 19-5-2011 ước tăng 0,28% so với tháng trước và tăng 1,57% so với cuối năm 2010; trong đó tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng giảm 1,37% so với tháng trước và so với cuối năm trước tăng 2,59%.

Các tin khác