Tiền sử dụng đất căn hộ chung cư

Hỏi: - Tôi mua một căn hộ chung cư tại khu Sky Garden ở Phú Mỹ Hưng, TPHCM vào năm 2005. Lúc đó, tiền sử dụng đất ước tính chỉ 30.000 đồng/m2. Mới đây, tôi nhận được văn bản của Chi cục Thuế quận 7 thông báo số tiền sử dụng đất tôi phải đóng lên tới khoảng 15 triệu đồng/m2. Căn hộ của tôi rộng 81m2, được tính là 25m2 đất (theo trả lời của nhân viên Công ty Phú Mỹ Hưng), phải đóng trên 335 triệu đồng. Trong hợp đồng có ghi “tiền sử dụng đất: theo mức thu UBND TPHCM quy định theo từng thời điểm”. Chúng tôi đã muốn đóng sớm nhưng không được. Vậy, ai phải chịu trách nhiệm về việc chậm trễ dẫn đến chúng tôi phải đóng số tiền rất cao so với trước đây?

Hỏi: - Tôi mua một căn hộ chung cư tại khu Sky Garden ở Phú Mỹ Hưng, TPHCM vào năm 2005. Lúc đó, tiền sử dụng đất ước tính chỉ 30.000 đồng/m2. Mới đây, tôi nhận được văn bản của Chi cục Thuế quận 7 thông báo số tiền sử dụng đất tôi phải đóng lên tới khoảng 15 triệu đồng/m2. Căn hộ của tôi rộng 81m2, được tính là 25m2 đất (theo trả lời của nhân viên Công ty Phú Mỹ Hưng), phải đóng trên 335 triệu đồng. Trong hợp đồng có ghi “tiền sử dụng đất: theo mức thu UBND TPHCM quy định theo từng thời điểm”. Chúng tôi đã muốn đóng sớm nhưng không được. Vậy, ai phải chịu trách nhiệm về việc chậm trễ dẫn đến chúng tôi phải đóng số tiền rất cao so với trước đây?

Trần Thị M.T (quận 7, TPHCM)

Trả lời: - Theo quy định tại Khoản 3, Điều 4 Nghị định 84 ngày 25-5-2007 của Chính phủ, giá đất áp dụng để xác định nghĩa vụ tài chính là giá đất do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ. Do đó, nếu công ty có lỗi trong việc chậm nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào thời điểm căn hộ của bà đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhà nước, dẫn đến hậu quả bà phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất cao hơn rất nhiều thì bà có quyền yêu cầu công ty chịu trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất đối với khoản chênh lệch do lỗi chậm nộp hồ sơ của công ty.

Ngoài ra, quy định về diện tích 25m2 mà bà phải đóng tiền sử dụng đất phải được thể hiện trong hợp đồng. Theo đó, nếu bà đóng tiền sử dụng đất đối với phần diện tích này thì bà sẽ được cấp một giấy chứng nhận là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (đối với 81m2) và quyền sử dụng đất ở (đối với 25m2 đất), theo Điều 11 Luật Nhà ở.

Các tin khác