Tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô

Ngay sau khi kết thúc phiên họp thường kỳ tháng 6 của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Ngay sau khi kết thúc phiên họp thường kỳ tháng 6 của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Thưa Thủ tướng, Đảng và Nhà nước ta đã dành sự quan tâm đặc biệt đến việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Xin Thủ tướng cho biết đánh giá của Chính phủ về kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2011?

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: - Kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong năm 2011. Sau 6 tháng nỗ lực thực hiện, đã đạt được một số kết quả tích cực.

Mức tăng giá tiêu dùng đã chậm lại (tháng 4 là 3,32%, tháng 5 là 2,21%, tháng 6 là 1,09%) và đang có xu hướng tiếp tục giảm. Thị trường ngoại tệ và vàng được quản lý, kiểm soát có hiệu quả, tỷ giá ổn định; dự trữ ngoại hối Nhà nước tăng; lãi suất ngân hàng đã từng bước được kiểm soát, tính thanh khoản của ngân hàng có bước được cải thiện. Xuất khẩu tăng trên 30%, nhập khẩu được quản lý chặt hơn, nhập siêu 6 tháng giảm còn 15,72%.

Việc tiết kiệm chi tiêu ngân sách và cắt giảm đầu tư công được thực hiện nghiêm túc cùng với việc thực thi chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng đã đưa tổng vốn đầu tư xã hội giảm còn 38,3% GDP so với mức 45,6% cùng kỳ năm 2010. Thu ngân sách đạt trên 55% dự toán năm, tăng gần 23% so cùng kỳ, bảo đảm nhu cầu chi. Mức bội chi ngân sách 6 tháng bằng 23% mức bội chi kế hoạch cả năm. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, kinh tế vẫn tăng trưởng 5,57% so với cùng kỳ là một nỗ lực rất lớn của cả nước ta.

Những kết quả nêu trên là đáng mừng nhưng mới chỉ là bước đầu. Không được chủ quan. Tình hình 6 tháng cuối năm sẽ còn nhiều khó khăn phức tạp. Lạm phát và mặt bằng lãi suất còn đang ở mức cao; nhập siêu vẫn còn lớn; sản xuất kinh doanh đang gặp nhiều khó khăn.

Kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô vẫn phải được tiếp tục xác định là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu.

Phải tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng và hiệu quả; kiểm soát tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng cả năm dưới 20% và tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 15-16%. Nâng cao chất lượng và hướng tín dụng vào việc phục vụ sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp và sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa; kiểm soát chặt việc cho vay bất động sản, không để đổ vỡ, tiêu cực. Tăng cường kiểm soát và kéo giảm dần lãi suất tín dụng phù hợp với mức giảm lạm phát. Duy trì tỷ giá hợp lý, quản lý tốt hơn thị trường ngoại hối và thị trường vàng.

Kết hợp tốt hơn chính sách tài khóa thắt chặt với chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả. Phấn đấu kiểm soát nhập siêu cả năm khoảng 15% - 16%. Tiếp tục rà soát, điều chuyển, cắt giảm vốn đầu tư công theo kế hoạch và các tiêu chí đã đề ra và kiểm soát chặt chẽ đầu tư của doanh nghiệp nhà nước để góp phần giảm cầu và nâng cao hiệu quả đầu tư công. Thực hiện nghiêm việc tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên, dùng khoản tiết kiệm này để chi cho an sinh xã hội.

Giảm bội chi ngân sách xuống dưới 5% GDP. Bảo đảm cân đối cung - cầu các hàng hoá và dịch vụ thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống; ngăn chặn tình trạng đầu cơ, thao túng thị trường, tăng giá bất hợp lý. Phấn đấu kiểm soát lạm phát (CPI) ở mức 15% - 17%. Cùng với các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, cần tăng cường các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhất là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả để có mức tăng trưởng hợp lý (khoảng 6% cả năm) để có nguồn lực thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội và tạo tiền đề cho sự phát triển tiếp theo.

- Thưa Thủ tướng, bảo đảm an sinh xã hội cũng là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2011. Xin Thủ tướng cho biết kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm và mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm?

- Trong điều kiện ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn và phải phấn đấu giảm bội chi nhưng Chính phủ vẫn đặc biệt quan tâm bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cho nhân dân. Cùng với việc ưu tiên nguồn lực để thực hiện những chương trình, dự án và chính sách hiện có, nhiều chính sách mới đã được thực hiện nhằm hỗ trợ người nghèo, người có thu nhập thấp, các đối tượng chính sách giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng của lạm phát.

Sáu tháng đầu năm, đã chi hơn 9.000 tỷ đồng để thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi và hộ nghèo; nâng mức tiền ăn cho chiến sỹ lực lượng vũ trang; hỗ trợ hộ nghèo khi điều chỉnh giá điện; điều chỉnh tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, người về hưu và các đối tượng chính sách; miễn giảm học phí và hỗ trợ học tập.

Điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng đối với lao động làm việc trong các doanh nghiệp; điều chỉnh chính sách đối với người cao tuổi, đã tăng mức hỗ trợ và có thêm khoảng 600 nghìn người được hưởng trợ cấp thường xuyên; hỗ trợ có mục tiêu cho 7 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng như 62 huyện nghèo. Sáu tháng đầu năm đã tạo việc làm cho trên 720 nghìn lao động. Đã kịp thời đưa toàn bộ lao động Việt Nam ở Libya về nước an toàn và hỗ trợ họ từng bước ổn định đời sống. Tích cực triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Điều chỉnh nâng mức tín dụng cho học sinh, sinh viên vay để học tập. Tổng dư nợ cho vay các chương trình, chính sách an sinh xã hội đến 30/6/2011 ước đạt gần 95 nghìn tỷ đồng, tăng 13,7% so cùng kỳ. Hỗ trợ trên 56 nghìn tấn gạo cứu đói, khắc phục hậu quả thiên tai, tăng gần 9% so cùng kỳ năm ngoái. Đã ban hành chuẩn nghèo, cận nghèo mới áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015 và ban hành Nghị quyết của Chính phủ về giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011 - 2020.

- Mặc dù vậy, đời sống của nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là người nghèo, công nhân lao động có thu nhập thấp.

- Trong 6 tháng cuối năm, chúng ta phải nỗ lực làm tốt hơn nữa để thực hiện bằng được các mục tiêu nhiệm vụ về an sinh xã hội đã đề ra cho cả năm 2011, trong đó tạo việc làm cho 1,6 triệu lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo 2% theo chuẩn nghèo mới; riêng 62 huyện nghèo giảm 4%.

Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt hơn các chính sách an sinh xã hội, các chương trình quốc gia hướng đến vùng nghèo, địa bàn đặc biệt khó khăn, người có công, người nghèo và đối tượng khó khăn trong xã hội. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các Chương trình đầu tư, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng khó khăn và Chương trình xây dựng nông thôn mới. Phải kiên quyết thực hiện điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu theo vùng cho khu vực doanh nghiệp áp dụng từ ngày 01/10/2011.

Chính phủ sẽ quyết định giãn (cho phép chậm nộp) số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 khoảng 13 nghìn tỷ đồng và sẽ trình Quốc hội xem xét quyết định việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân khoảng 7.000 tỷ đồng. Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội nảy sinh đối với người lao động trong các doanh nghiệp. Tổ chức có hiệu quả hơn các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục.

Tập trung nguồn lực để phòng chống thiên tai, khôi phục nhanh sản xuất và ổn định đời sống cho nhân dân vùng bị thiên tai. Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung, ban hành mới các chương trình, chính sách nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách về an sinh xã hội để thực hiện cho giai đoạn 2011 - 2015.

- Bên cạnh các lĩnh vực kinh tế, xã hội, xin Thủ tướng khái quát những nét nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại nửa năm qua?

- Thời gian qua, Chính phủ đã rất quan tâm chỉ đạo các công tác này. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, ổn định chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, công tác đối ngoại được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Chúng ta đã kiên quyết thực hiện các giải pháp thích hợp để bảo đảm an ninh trật tự ở huyện Mường Nhé và bảo đảm chủ quyền quốc gia trên Biển Đông. Nhiều sự kiện lớn của đất nước, đặc biệt là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp được tổ chức thành công tốt đẹp.

Thời gian tới, chúng ta phải đặc biệt quan tâm và triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ trọng yếu và có ý nghĩa rất đặc biệt quan trọng này của đất nước. Không giây phút nào được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Phải hành động kiên quyết, kịp thời, phù hợp, đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước, bảo đảm an ninh trật tự và chủ quyền quốc gia.

Cùng với việc phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm 2011, xin Thủ tướng cho biết những định hướng cơ bản để phát triển nền kinh tế trong thời gian tới?

Trong khi phải tập trung sức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2011, chúng ta phải triển khai thực hiện những giải pháp có tính cơ bản, lâu dài để bảo đảm cho phát triển nhanh và bền vững. Phải khẩn trương thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chủ yếu theo chiều rộng dựa vào tăng vốn đầu tư, khai thác tài nguyên và nguồn lao động chất lượng thấp sang mô hình tăng trưởng theo chiều sâu trên cơ sở áp dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và kỹ năng quản lý hiện đại.

Đây là đòi hỏi khách quan vừa cơ bản, vừa cấp thiết của quá trình phát triển, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh ngày càng gay gắt. Thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2011 cũng sẽ góp phần thiết thực tạo thêm các tiền đề cho nhiệm vụ quan trọng này.

Thực tiễn tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm đã khẳng định Kết luận số 02 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 11 của Chính phủ là đúng đắn, phù hợp. Kết quả đạt được là công sức chung của cả nước.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là rất nặng nề. Phải tiếp tục thực hiện nhất quán, quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả hơn nữa việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải cùng nhau chung sức đồng lòng, phát huy kết quả đạt được, ra sức khắc phục những hạn chế yếu kém, làm tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, nỗ lực phấn đấu, vượt qua thách thức khó khăn, thực hiện với quyết tâm cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2011, tạo tiền đề để phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

- Xin trân trọng cảm ơn Thủ tướng.

Các tin khác