Tiếp tục nhập khẩu than

Tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm của Bộ Công Thương diễn ra ngày 4-7, ông Lê Minh Chuẩn, Tổng giám đốc Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam (TKV), cho biết trong năm 2011 sẽ tiếp tục nhập khẩu than trong lộ trình nhập khẩu vào năm 2015.

“Việc nhập khẩu 9.500 tấn than từ Indonesia trong tháng 6 không phải là lần đầu tiên của Việt Nam, than đã được nhập khẩu 5-7 năm, mỗi năm nhập khoảng 400.000-500.000 tấn” - ông Chuẩn nói.

Lý giải cho việc tại sao không dừng xuất khẩu than trong khi đã phải nhập than, ông Chuẩn nói: “Năm 2011 sản xuất 44 triệu tấn than, sử dụng trong nước 27,5 triệu tấn, xuất 16,5 triệu tấn, nếu giữ lại không có kho nào chứa hết. Phải chuẩn bị nhập khẩu sớm, để quen bạn hàng và chuẩn bị hạ tầng”.

Cũng theo TKV, 6 tháng đầu năm nay tập đoàn này sản xuất trên 2.000 tỷ đồng tiền điện, nhưng Tập đoàn điện lực (EVN) nợ chưa trả 1.000 tỷ đồng. EVN cũng đang nợ tiền mua than của TKV.

Các tin khác