Từ khóa: #Tổ chức Forest Trends

Chế biến cà phê.

Thuế carbon đặt ra thách thức mới cho doanh nghiệp Việt

(ĐTTCO) - Biến đổi khí hậu cực đoan đã buộc các quốc gia phải có những cam kết về giảm phát thải khí nhà kính. Đây cũng là nền tảng cho sự ra đời tài chính xanh, trong đó tín chỉ carbon là thị trường nhiều tiềm năng
“Lỗ hổng” gỗ hợp pháp trong đấu thầu mua sắm công

“Lỗ hổng” gỗ hợp pháp trong đấu thầu mua sắm công

(ĐTTCO)- Ngày 31-3, tại Hà Nội, Trung tâm WTO và Hội nhập (thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI) với sự hỗ trợ của Tổ chức Forest Trends tổ chức hội thảo “Bảo đảm gỗ hợp pháp trong đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam - Thực thi Hiệp định VPA-FLEGT”.