TPHCM: 6 tháng đầu năm 2024 thu từ lĩnh vực đất đai đạt hơn 10.000 tỷ đồng

(ĐTTCO)- ngày 8-7, Sở TNMT TPHCM đã có báo cáo UBND TPHCM kết quả thực hiện công tác TNMT 6 tháng đầu năm 2024 và một số đề xuất, kiến nghị.

Người dân được câp GCN tại một dự án nhà ở- đây là nguồn thu đáng kể thông qua các loại phí, lệ phí
Người dân được câp GCN tại một dự án nhà ở- đây là nguồn thu đáng kể thông qua các loại phí, lệ phí

Theo đó, công tác xác định giá đất: Trong năm 2024, Sở dự kiến trình Hội đồng Thẩm định giá đất Thành phố thẩm định và trình UBND Thành phố phê duyệt 32 dự án, với tổng số tiền dự kiến khoảng 7.228 tỷ đồng (không tính các dự án thuê đất hàng năm). Sở TNMT đang khẩn trương nghiên cứu Nghị định 71/2024/NĐ-CP của Chính phủ về giá đất để giải quyết khoảng hơn 100 hồ sơ thu tiền thuê đất hàng năm để tạo nguồn thu ngân sách.

Đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp Giấy chứng nhận lần đầu (đối với tổ chức và cá nhân) là 3.396 Giấy chứng nhận (GCN). Nâng số lượng GCN đã cấp cho tổ chức là hơn 1,5 triệu GCN với diện tích gần 120 ngàn ha. Đối với cá nhân cấp 3.391 GCN. Nâng số lượng GCN đã cấp cho cá nhân đến nay là 1.584.357 GCN, đạt 99,52%; Đăng ký biến động nhà đất (đối với tổ chức và cá nhân) là 178.680 GCN…

Nguồn thu từ lĩnh vực đất đai 6 tháng đầu năm đạt hơn 10.949 tỷ đồng, tăng 51% so cùng kỳ, đạt 4,1% so tổng nguồn thu ngân sách Thành phố, cho thấy sự góp phần quan trọng của ngành vào tổng thu ngân sách của Thành phố.

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Tham mưu UBND Thành phố giải quyết các dự án trọng điểm cấp bách trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, như Dự án cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ và đường Vành đai 4; Cầu đường Nguyễn Khoái; Dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên; Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm; Dự án Bờ Bắc Kênh Đôi; Dự án Vành đai 2; Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc TPHCM – Mộc Bài. Trong 6 tháng, đã tham mưu, hướng dẫn UBND các quận - huyện và TP.Thủ Đức giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn với tổng số 281 hồ sơ. Trong đó, tham mưu trình UBND Thành phố giải quyết 79 trường hợp, phúc đáp các sở - ngành Thành phố 83 trường hợp, hướng dẫn cho UBND TP.Thủ Đức và 21 quận – huyện 119 trường hợp; tham dự 400 cuộc họp do các cơ quan, đơn vị tổ chức.

Công tác phát triển quỹ đất đã trình Ủy ban nhân dân thành phố trình Ban cán sự Đảng UBND Thành phố thông qua Kế hoạch đấu giá các khu đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức, gồm 11 lô đất…

Để bảo bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2024, Sở TNMT đã kiến nghị UBND Thành phố sớm xem xét, giải quyết nhiều nội dung liên quan. Cụ thể, xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn TP.HCM đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Xem xét, thông qua Đề án thí điểm triển khai việc thực hiện đầu tư dự án đầu tư công độc lập để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng dọc theo các tuyến giao thông trong phạm vi theo quy định (đường sắt đô thị, vành đai, cao tốc) và các vị trí tiềm năng trên địa bàn Thành phố để thực hiện dự án tái định cư tại chỗ hoặc tạo quỹ đất để tổ chức đấu giá lựa chọn nhà đầu tư các dự án phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng (TOD). Xem xét, thông qua Đề án “Tạo quỹ đất tại các vùng phụ cận nhà ga dọc các tuyến đường sắt đô thị nhà ga dọc các tuyến đường sắt đô thị số 1, số 2 và vùng phụ cận các nút giao thông dọc tuyến Vành đai 3 theo Nghị quyết 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” (Tờ trình số 6366/TTr-STNMT-BTTĐC ngày 01 tháng 7 năm 2024).

4. Đề án về khai thác ngắn hạn quỹ đất nhưng chưa giao đất, cho thuê đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý. Trình tự, thủ tục và kế hoạch thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với các diện tích đất thuộc quỹ đất do Nhà nước quản lý thuộc trường hợp sắp xếp lại, xử lý tài sản công đã được xác định tại hợp đồng BT để thanh toán cho nhà đầu tư. Chấp thuận điều chỉnh giảm vốn đầu tư công các dự án đã được giao vốn theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn 5670/STNMT-KHTC ngày 14 tháng 6 năm 2024. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp điều chỉnh giảm vốn đầu tư công năm 2024 để điều chuyển các dự án khác có tiến độ giải ngân cao trình Ủy ban nhân dân Thành phố. Đề xuất tạm thời chưa ban hành "Quy chế phối hợp trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai giữa Cơ quan Thuế và Cơ quan đăng ký đất đai" do trong giai đoạn này quy định pháp luật đất đai có nhiều thay đổi...

Các tin khác