TPHCM: Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

(ĐTTCO) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định 73/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
TPHCM: Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Kế hoạch nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc khuyến khích, bảo vệ cán bộ đề xuất và cán bộ, cá nhân, tổ chức thực hiện đề xuất; tạo điều kiện, môi trường làm việc tốt nhất để cán bộ, công chức phát huy khả năng, sáng tạo, sáng kiến, nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung.

Đối với đề xuất của cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TPHCM, kế hoạch đề xuất gửi về UBND TPHCM.

Còn các đề xuất của cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; viên chức quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của các sở, ban, ngành thành phố, UBND các địa phương thì gửi về giám đốc các sở, ngành, chủ tịch các địa phương

UBND TPHCM giao Sở Nội vụ làm đầu mối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ báo cáo việc thực hiện kế hoạch, trình UBND TPHCM theo quy định.

Các tin khác