TPHCM: Bổ sung lãnh đạo để giảm áp lực, tăng chất lượng phục vụ

(ĐTTCO) - Việc bổ sung phó chủ tịch UBND cấp huyện và cấp xã đông dân theo Nghị quyết số 98 nhằm đảm bảo nhân lực kịp thời xử lý các vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động và phục vụ nhân dân.
NGÔ BÌNH - VĂN MINH
NGÔ BÌNH - VĂN MINH

Chia sẻ công việc

Là một huyện ngoại thành với quy mô dân số gần 600.000 người, hàng ngày, UBND huyện Hóc Môn phải xử lý khối lượng công việc rất lớn. Đặc biệt là tại các xã đông dân (trên 50.000 người) và địa bàn rộng như Thới Tam Thôn, Đông Thạnh, Bà Điểm, Xuân Thới Thượng, mỗi ngày xã tiếp nhận, giải quyết trên 200 hồ sơ hành chính, phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Ngoài ra, huyện đang thực hiện các chương trình, đề án và công trình trọng điểm với nhiều công việc trọng tâm phải chỉ đạo thực hiện.

Với khối lượng công việc lớn như hiện nay, lãnh đạo huyện Hóc Môn nhận định, việc bổ sung một phó chủ tịch UBND huyện, bổ sung một phó chủ tịch UBND xã cho xã có từ 50.000 người dân trở lên là hết sức cấp thiết và quan trọng để hỗ trợ việc giải quyết công việc hành chính và công tác chỉ đạo điều hành được tốt hơn. Hiện huyện Hóc Môn đang rà soát nguồn nhân sự quy hoạch đã được phê duyệt, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực để tổ chức thực hiện quy trình công tác cán bộ theo Nghị quyết 98.

Cùng với huyện Hóc Môn, các địa phương trên địa bàn TPHCM đang khẩn trương rà soát, giới thiệu nhân sự để bổ sung một phó chủ tịch UBND cấp xã cho các xã, phường, thị trấn có từ 50.000 người dân trở lên. Lãnh đạo UBND phường An Phú Đông, quận 12 (có dân số gần 60.000 người) cho biết, công tác nhân sự của phường do quận quyết định, nhưng phường cũng đã sẵn sàng nhân sự quy hoạch từ trước để bổ sung một phó chủ tịch UBND phường theo Nghị quyết 98.

Phòng Nội vụ quận Bình Tân thông tin, đến ngày 30-6, UBND 10 phường của quận Bình Tân có 59 cán bộ, 144 công chức chuyên môn và 137 người hoạt động không chuyên trách. Hiện tại, quận có 9 phường có dân số từ 50.000 người trở lên và là địa phương đô thị hóa mạnh với mật độ dân số cao, khối lượng công việc quản lý nhà nước lớn. Trong khi đó, hiện mỗi phường có chỉ 2 phó chủ tịch UBND.

Để thực hiện Nghị quyết 98, quận Bình Tân đã rà soát, lựa chọn nhân sự từ danh sách công chức quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý, nguồn cán bộ trẻ ở các cơ quan khối Đảng, chính quyền, đoàn thể và 10 phường. Sau khi được Ban Thường vụ Quận ủy phê duyệt, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nơi cán bộ công tác thực hiện quy trình, đề xuất chủ tịch UBND quận bổ nhiệm theo quy định.

Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước

Theo số liệu quy mô dân số tính đến ngày 31-5-2023, TPHCM có 49 phường, xã, thị trấn có dân số từ 50.000 người dân trở lên (gấp 3,33 lần so với quy định về quy mô dân số của phường thuộc quận và gấp 6,25 lần so với quy định về quy mô dân số của xã thuộc huyện).

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Huỳnh Thanh Nhân cho biết, theo Nghị quyết 98, TPHCM bổ sung 4 phó chủ tịch UBND cấp huyện cho các địa phương: UBND TP Thủ Đức, UBND các huyện Cần Giờ, Hóc Môn, Nhà Bè. Cùng với đó, bổ sung 49 phó chủ tịch UBND đối với phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ 50.000 người dân trở lên.

Từ năm 2024 trở về sau, TPHCM sẽ kiểm tra, giám sát việc thực hiện tăng một phó chủ tịch UBND đối với phường, xã, thị trấn có quy mô dân số trên 50.000 người dân trở lên, trên cơ sở tổng hợp số liệu quy mô dân số tính đến ngày 31-12 hàng năm. Đối với những phường, xã, thị trấn theo số liệu quy mô dân số tính đến ngày 31-12 của năm trước liền kề đạt 50.000 người nhưng chưa được bố trí tăng một phó chủ tịch UBND thì thực hiện bổ sung nhân sự theo quy định.

Còn những phường, xã, thị trấn đang thực hiện chủ trương nhưng quy mô dân số tính đến ngày 31-12 của năm trước liền kề không đạt 50.000 người thì xem xét dừng thực hiện việc bố trí tăng một phó chủ tịch UBND.

Ông Huỳnh Thanh Nhân nhận định, việc bổ sung một phó chủ tịch tại UBND TP Thủ Đức, 3 huyện và các xã đông dân là để kịp thời bổ sung nguồn lực lãnh đạo quản lý, góp phần củng cố và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Qua đó, kịp thời xử lý các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tại địa phương.

Bên cạnh đó, việc này cũng giúp thành phố đảm bảo được số lượng lãnh đạo, số người làm việc tại các phường, xã, thị trấn đông dân.

Nhằm đảm bảo tiến độ và triển khai ngay các nội dung về công tác cán bộ, Sở Nội vụ đã trình UBND TPHCM báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM trình Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cho chủ trương thực hiện nhân sự bổ sung một phó chủ tịch UBND cấp huyện. Đồng thời trình UBND TPHCM dự thảo kế hoạch triển khai hướng dẫn TP Thủ Đức, các quận, huyện quy trình công tác cán bộ để bổ sung một phó chủ tịch UBND đối với 49 phường, xã thực hiện theo chủ trương của cấp có thẩm quyền quản lý.

Nghị quyết 98 quy định UBND huyện thuộc TPHCM có không quá 3 phó chủ tịch. Đối với phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ 50.000 người trở lên thì UBND có không quá 3 phó chủ tịch.

Các tin khác