TPHCM: Đình chỉ hoạt động Trường quốc tế Mỹ

(ĐTTCO) - Ngày 2-7, Sở GD-ĐT cho biết đã có quyết định đình chỉ hoạt động đối với Trường TH-THCS-THPT Quốc tế Mỹ (huyện Nhà Bè).

Theo đó, Sở GD-ĐT và Tổ công tác liên ngành đã có buổi làm việc với nhà đầu tư, hội đồng Trường TH-THCS-THPT Quốc tế Mỹ (gọi tắt là AIS) vào ngày 28-5.

Tại buổi làm việc, Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị nhà đầu tư, hội đồng trường thực hiện báo cáo trước ngày 15-6-2024 gửi về Sở GD-ĐT (báo cáo kèm minh chứng thể hiện đảm bảo điều kiện hoạt động giáo dục theo quy định tại Luật Giáo dục năm 2019 và Báo cáo tổng thể đối với việc chi trả các khoản nợ đối với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, lương cho giáo viên, nhân viên, dịch vụ giáo dục khác).

Tuy nhiên, sau ngày 15-6, Sở GD-ĐT chưa nhận được báo cáo từ đơn vị để nhận định AIS đủ điều kiện hoạt động giáo dục theo Luật giáo dục năm 2019 và Nghị định 46/2017/NĐ-CP.

Do đó, căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 50 Luật Giáo dục năm 2019 và điểm b khoản 1 Điều 30 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ, do không đảm bảo điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục, cụ thể chưa có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục; cán bộ quản lý giáo dục chưa đủ về số lượng để thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Do đó, Sở GD-ĐT đã có Quyết định số 2042/QĐ-SGDĐT về đình chỉ hoạt động giáo dục của trường. Thời hạn đình chỉ là 12 tháng kể từ ngày 1-7.

Nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, Sở GD-ĐT TPHCM thực hiện khẩn các giải pháp xử lý, giải quyết các vấn đề sau khi đình chỉ hoạt động AIS.

Theo đó, Sở GD-ĐT đã làm việc với 18 trường phổ thông có vốn đầu tư, giảng dạy chương trình nước ngoài để thống kê năng lực tiếp nhận, các chính sách hỗ trợ học sinh có nhu cầu chuyển đến từ AIS. Riêng đối với các trường giảng dạy chương trình Tú tài quốc tế (IB), năng lực tiếp nhận học sinh trong năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố là 1.251 chỗ học, nhiều hơn số lượng học sinh đang học tại AIS.

Tính đến thời điểm hiện tại, theo báo cáo của các cơ sở giáo dục, có 134 trường hợp phụ huynh của AIS chuyển trường cho học sinh.

Sở GD-ĐT có quyết định đình chỉ hoạt động AIS

Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT, học sinh thuộc các khối 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 năm học 2023-2024, có thể chuyển đến các trường phổ thông công lập và ngoài công lập giảng dạy chương trình phổ thông của Bộ GD-ĐT; trường thực hiện chương trình tích hợp; trường có vốn đầu tư nước ngoài dạy chương trình Tú tài quốc tế (IB).

Riêng học sinh các khối 9, 10, 11 năm học 2023-2024 có thể đăng ký chuyển đến các trường phổ thông ngoài công lập giảng dạy chương trình tích hợp; trường có vốn đầu tư nước ngoài giảng dạy chương trình nước ngoài, chương trình Tú tài quốc tế (IB).

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT yêu cầu trách nhiệm đối với Công ty cổ phần Giáo dục quốc tế Mỹ AIS và AIS đối với học sinh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên của nhà trường trên cơ sở nghĩa vụ, trách nhiệm đối với quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên.

Cụ thể, đối với học sinh, cần thực hiện các giải pháp phù hợp, đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh, không để việc học tập của học sinh gián đoạn; có giải pháp ổn định tâm lý đối với học sinh và phụ huynh học sinh.

Đối với giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên, cần đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách (lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) theo thỏa thuận với người lao động trong hợp đồng lao động đã ký kết; thực hiện đầy đủ các quy định về việc sử dụng người lao động nước ngoài theo đúng pháp luật.

Các tin khác