TPHCM: Lấy ý kiến cử tri khi sắp xếp khu phố, ấp

(ĐTTCO) - Sở Nội vụ TPHCM vừa có hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn TPHCM.
TPHCM: Lấy ý kiến cử tri khi sắp xếp khu phố, ấp

Cụ thể, khi thực hiện các bước sắp xếp, các địa phương phải tổ chức lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực.

Trường hợp trên 50% cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình tán thành thì UBND xã, thị trấn trình HĐND xã, thị trấn thông qua tại kỳ họp gần nhất. Kể từ ngày có nghị quyết của HĐND xã, thị trấn, UBND xã, thị trấn hoàn chỉnh hồ sơ sắp xếp mới trình UBND cấp huyện.

Trường hợp tỷ lệ không đạt trên 50% thì UBND xã, phường, thị trấn tổ chức lấy ý kiến lần thứ 2. Nếu vẫn không được trên 50% thì UBND cấp xã báo cáo UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

Hiện TPHCM đang có hơn 27.300 mô hình tổ chức cấp xã, với số lượng nhân sự hơn 64.000 người. Trong đó có hơn 2.000 khu phố, ấp (với hơn 17.000 người) và hơn 25.000 tổ dân phố, tổ nhân dân (với hơn 46.000 người). Sau khi sắp xếp, dưới phường, xã, thị trấn chỉ còn khoảng hơn 5.200 khu phố, ấp (không còn tổ dân phố, tổ nhân dân). Số người hoạt động giảm còn hơn 26.000 người.

Việc sắp xếp dựa trên số hộ gia đình thực tế (từ 500 hộ trở lên với khu phố; từ 350 hộ trở lên với ấp), địa giới hành chính, ranh giới khu phố, ấp để sáp nhập hoặc chia tách, thành lập khu phố, ấp mới.

Các tin khác