TPHCM: Năm 2020 đào tạo nghề cho hơn 6.000 lao động nông thôn

(ĐTTCO) - UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn năm 2020. 
TPHCM: Năm 2020 đào tạo nghề cho hơn 6.000 lao động nông thôn
Theo đó, TP sẽ tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại các quận - huyện, phường – xã; lồng ghép các nguồn lực, các chương trình, dự án, đề án khác và khuyến khích các dự án của các tổ chức phi chính phủ, các nguồn xã hội hóa thực hiện dạy nghề cho lao động nông thôn theo chính sách, mục tiêu, quy trình của Đề án. Ưu tiên tổ chức dạy nghề đối với lao động nông thôn thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người thuộc diện hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, hộ cận nghèo, lao động nữ.
Đồng thời, bổ sung nhu cầu học nghề của lao động nông thôn theo yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của TP; lao động nông thôn đã có tay nghề nhưng chưa có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn; đảm bảo đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và có thu nhập ổn định...
Kế hoạch này nhằm đào tạo nghề cho 6.415 lao động nông thôn gồm 2.048 người học nghề nông nghiệp và 4.367 người học nghề phi nông nghiệp, tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề đạt 85% trở lên; trong đó đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho 5.595 lao động nông thôn, người khuyết tật, người nghèo... gắn với nhu cầu việc làm và tuyển dụng của doanh nghiệp; đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 820 lao động nông thôn do các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh, tổ chức đào tạo.

Các tin khác