TPHCM: Sẽ rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2024

(ĐTTCO) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố năm 2024.

TPHCM: Sẽ rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2024

Kế hoạch nhằm cập nhật, bổ sung hộ gia đình có khả năng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia và chuẩn nghèo đa chiều TPHCM, tránh trường hợp bỏ sót hộ theo chương trình giảm nghèo bền vững thành phố và thực hiện các chính sách, giải pháp giảm nghèo, an sinh xã hội.

Đồng thời, rà soát để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo năm 2024; xây dựng kế hoạch, lộ trình giảm nghèo năm 2025 phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM. Qua đó, đảm bảo mục tiêu giảm nghèo đề ra năm 2024 và giai đoạn 2021-2025.

UBND TPHCM yêu cầu tăng cường tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 đến các địa phương để người dân biết và tham gia thực hiện. Việc rà soát đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình, đúng đối tượng, tránh trục lợi chính sách.

Các tin khác