TPHCM: Từ ngày 1-6, một số phí nhà đất tăng hàng chục lần

(ĐTTCO) - Đây là một trong những nội dung chính của nghị quyết về mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được HĐND TPHCM thông qua có hiệu lực từ ngày 1-6.
Người dân thực hiện thủ tục nhà đất
Người dân thực hiện thủ tục nhà đất

Cụ thể, trong trường hợp thẩm định hồ sơ để chuyển nhượng, các hộ gia đình, cá nhân cần đóng mức phí 1.010.000-1.400.000 đồng thay vì 650.000-950.000 đồng như trước đây. Các tổ chức phải đóng 1.800.000-2.250.000 đồng khi thẩm định hồ sơ để chuyển nhượng thay vì mức phí 950.000-1.650.000 đồng như trước đây.

Trong trường hợp thẩm định hồ sơ để cấp lại lần đầu, cấp mới, cấp đổi, cấp lại và các loại biến động, các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư phải đóng 600.000-2.850.000 đồng; cơ quan, tổ chức, cơ sở tôn giáo phải đóng 1.000.000-3.000.000 triệu đồng.

Nghị quyết mới cũng quy định miễn thu phí đối với trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức sẽ thu các loại phí trong trường hợp giao đất, cho thuê đất của cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thu các loại phí trong trường hợp giao đất, cho thuê đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo và các trường hợp đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất.

Ngoài ra, nghị quyết về mức thu phí đăng ký giao dịch đảm bảo (đối với hoạt động đăng ký do cơ quan địa phương thực hiện) bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cũng có hiệu lực từ ngày 1-6. Theo đó, trường hợp thế chấp mức thu sẽ tăng từ 80.000 đồng lên từ 720.000-1.000.000 đồng đối với hộ gia đình, cá nhân (tỉ lệ tăng từ 9-12,5 lần); từ 1.550.000-1.950.000 đồng đối với cơ quan, tổ chức (tỉ lệ tăng từ 19-24 lần). Trường hợp thay đổi nội dung thế chấp cũng áp dụng mức tăng như trường hợp thế chấp (mức thu cũ là 60.000 đồng).

Các trường hợp còn lại không thay đổi mức phí.

Lý giải việc tăng trên, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, cho rằng mức thu cũ chỉ áp dụng với 33% đối tượng và khối lượng công việc thẩm định, 67% đối tượng và khối lượng công việc còn lại vẫn chưa có mức thu. Ngoài ra, mức thu cũ cũng chưa bảo đảm được mức chi cơ bản và thiếu đối tượng phải thu theo quy định mới của Bộ Tài chính, chỉ đáp ứng 10% mức chi.

Các tin, bài viết khác

ĐỌC NHIỀU NHẤT