Trách nhiệm sang tên giấy chủ quyền chung cư

Hỏi: - Chung cư 14 tầng ở đường Bùi Tư Đoàn, phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM, do CTCP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres) làm chủ đầu tư. Người dân ký hợp đồng góp vốn trực tiếp với Công ty TNHH BĐS Công Minh - là bên mua sỉ căn hộ của Saigonres rồi bán lại. Chúng tôi đã ký hợp đồng góp vốn, bắt đầu trả tiền vào năm 2006 và nhận căn hộ vào năm 2007. Tuy nhiên, hơn 7 năm qua, chúng tôi vẫn chưa nhận được giấy chủ quyền nhà. Tìm hiểu, chúng tôi được biết Saigonres đã làm giấy chủ quyền nhà nhưng chưa giao cho Công ty Công Minh vì phía Công ty Công Minh còn nợ thanh toán, 2 bên chưa thanh lý hợp đồng. Trường hợp này chúng tôi phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?

Hỏi: - Chung cư 14 tầng ở đường Bùi Tư Đoàn, phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM, do CTCP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres) làm chủ đầu tư. Người dân ký hợp đồng góp vốn trực tiếp với Công ty TNHH BĐS Công Minh - là bên mua sỉ căn hộ của Saigonres rồi bán lại. Chúng tôi đã ký hợp đồng góp vốn, bắt đầu trả tiền vào năm 2006 và nhận căn hộ vào năm 2007. Tuy nhiên, hơn 7 năm qua, chúng tôi vẫn chưa nhận được giấy chủ quyền nhà. Tìm hiểu, chúng tôi được biết Saigonres đã làm giấy chủ quyền nhà nhưng chưa giao cho Công ty Công Minh vì phía Công ty Công Minh còn nợ thanh toán, 2 bên chưa thanh lý hợp đồng. Trường hợp này chúng tôi phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?

Trần Thị Thu Thanh (quận Bình Tân, TPHCM)

Trả lời: - Theo quy định pháp luật hiện hành, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm phải thực hiện các thủ tục cấp giấy chủ quyền căn hộ cho khách hàng. Ở trường hợp này, Saigonres đã làm xong giấy chủ quyền căn hộ đứng tên Công ty Công Minh, tức là đã thực hiện xong nghĩa vụ của chủ đầu tư. Công ty Công Minh chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán nên Saigonres chưa giao giấy chủ quyền căn hộ là đúng theo hợp đồng thỏa thuận giữa 2 bên. Người dân mua căn hộ ký hợp đồng góp vốn mua nhà với Công ty Công Minh nên việc sang tên giấy chủ quyền căn hộ cho người dân là trách nhiệm của Công ty Công Minh. Người dân có quyền khởi kiện Công ty Công Minh ra tòa án, yêu cầu tòa giải quyết tranh chấp về hợp đồng góp vốn mua nhà. Khi đó, Saigonres là bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ kiện.

Các tin khác