Tranh chấp quyền sở hữu nhà

Hỏi: - Vợ chồng tôi chung sống, có đăng ký kết hôn đã 18 năm nay và hiện đang phát sinh tranh chấp. Anh em nhà chồng ép tôi ký giấy bán nhà nhưng căn nhà đó là tài sản của vợ chồng tôi (nhà làm trên đất của cha chồng cho, tiền làm nhà do mẹ tôi cho). Hiện nay, tôi muốn ly hôn và bán nhà để lấy tiền cho con cái ăn học nhưng mẹ chồng tôi không chấp thuận. Xin hỏi, tôi phải làm sao?

Hỏi: - Vợ chồng tôi chung sống, có đăng ký kết hôn đã 18 năm nay và hiện đang phát sinh tranh chấp. Anh em nhà chồng ép tôi ký giấy bán nhà nhưng căn nhà đó là tài sản của vợ chồng tôi (nhà làm trên đất của cha chồng cho, tiền làm nhà do mẹ tôi cho). Hiện nay, tôi muốn ly hôn và bán nhà để lấy tiền cho con cái ăn học nhưng mẹ chồng tôi không chấp thuận. Xin hỏi, tôi phải làm sao?

Trần Thị Ngọc Anh (quận Bình Tân, TPHCM)

Trả lời: - Theo Điều 95 Luật Hôn nhân và Gia đình, việc chia tài sản khi ly hôn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được sẽ yêu cầu tòa án giải quyết. Việc chia tài sản chung được giải quyết theo nguyên tắc tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có xem xét hòan cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản này.

Nếu căn nhà bà nêu là tài sản chung của vợ chồng, về nguyên tắc bà được quyền sở hữu 1/2 căn nhà. Bà có thể thỏa thuận với người chồng việc phân chia này. Nếu người chồng không đồng ý bà có thể yêu cầu tòa án giải quyết. Căn cứ vào kết quả xét xử của tòa án, bà có thể làm các thủ tục để thực hiện quyền định đoạt phần nhà thuộc sở hữu của mình. Người mẹ chồng không có quyền gì can thiệp vào phần tài sản thuộc sở hữu của bà.

Các tin khác