Triển khai các chính sách tài khóa hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

(ĐTTCO) - Bộ Tài chính sẽ kiên trì chính sách tài khóa và phối hợp chặt chẽ với các chính sách hỗ trợ khác để góp phần đẩy mạnh tốc độ phục hồi kinh tế.
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước lũy kế đến ngày 15/6 vừa qua ước đạt hơn 810.000 tỷ đồng, bằng 50% dự toán, trong đó, thu ngân sách trung ương ước đạt 53%, thu ngân sách địa phương ước đạt 46% dự toán. Chi ngân sách Nhà nước thực hiện đến ngày 15/6/2023 ước đạt 707.000 tỷ đồng, bằng 34% dự toán, trong đó: chi đầu tư phát triển ước đạt 23% dự toán Quốc hội giao, tỷ lệ giải ngân ước đạt gần 24% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ Tài chính cho biết, chi ngân sách đã đáp ứng các nhu cầu chi theo dự toán để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản chi trả nợ đến hạn, đảm bảo chi trả kịp thời các khoản lương, lương hưu, trợ cấp xã hội từ ngân sách Nhà nước.

Đối với chính sách hỗ trợ tài khóa góp phần chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp và người dân, để sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phục hồi kinh tế, đây được coi là giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách bền vững.

Do đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định, ngành tài chính sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ tài khóa: “Bộ Tài chính vẫn kiên trì và mong rằng những chính sách tài khóa, cộng với những chính sách khác ở các lĩnh vực khác nữa, thì nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân sớm trở lại quá trình phục hồi và phát triển. Với kết quả đó, thu ngân sách cũng cải thiện, có thể sẽ thu được nhiều hơn so với những gì mà chúng ta đã bỏ ra để hỗ trợ, và nền kinh tế phát triển, doanh nghiệp cũng phát triển, người dân đời sống cũng cải thiện”.

Các tin khác